Genomgripande familjereform behövs

Det räcker inte att man skrapar på ytan, utan regeringen borde visa att den är beredd att investera i barnfamiljernas vardag. Det säger Svenska riksdagsgruppen som inledde sitt sommarmöte på Åland på måndagen.

Riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin säger att det är bra att man inom regeringen har börjat inse behovet av att reformera familjeledigheterna.

– Förbättringarna måste genomföras nu. Det räcker inte med ett kostnadsneutralt förslag som betyder bara små justeringar i familjeledigheterna. Regeringen borde inse att en stark signal om att samhället nu satsar på barnfamiljerna är en klok investering i framtiden, säger Wallin.

SFP var redan för ett år sedan först ute med sin modell. Den innehåller tre genomgripande åtgärder. I likhet med hur man gjort i Sverige betyder modellen att den inkomstrelaterade föräldraledigheten förlängs till 18 månader (6+6+6). Som konsekvens av det förkortas tiden för hemvårdsstöd till maximalt 13 månader. För det tredje stöder SFP fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för barn som fyllt tre år, vilket sänker dagvårdsavgifterna.

– Vi behöver en reform av familjeledigheterna som sitter i tiden. Den ska ge trygghet för barnen och flexibilitet för familjerna samtidigt som papporna tar ett större ansvar. Vår modell ger också en garanti för att alla barn ska delta i småbarnspedagogiken. I dag är det bara tre av fyra barn i Finland som omfattas av småbarnspedagogiken och vi ligger här klart efter de övriga nordiska länderna, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

På sitt tvådagars sommarmöte i Mariehamn och Saltvik kommer riksdagsgruppen att godkänna ett åtgärdsprogram för att stärka du utsatta gruppernas situation i samhället.

En ny spaningslag behövs – men trygghet förutsätter även annat

Svenska riksdagsgruppen anser att en ny spaningslag behövs. Samtidigt understryker gruppen att en ändring av grundlagen alltid är en stor principiell fråga.

Läs föregående artikel

Tolv åtgärder för att hjälpa de mest utsatta

Vi måste stoppa tudelningen av samhället. Vi vill hindra och förebygga utslagning och presenterar därför 12 åtgärder för att förbättra situationen för de mest utsatta.

Läs följande artikel