En ny spaningslag behövs – men trygghet förutsätter även annat

Svenska riksdagsgruppen anser att en ny spaningslag behövs. Samtidigt understryker gruppen att en ändring av grundlagen alltid är en stor principiell fråga.

Den nya grundlagen har aldrig ändrats i brådskande ordning. Därför är det viktigt att det finns tillräckliga och ytterst motiverade orsaker, ifall detta förfarande skulle användas.

– Regeringens insikter i grundlagsfrågor visade sig inte vara de bästa i samband med vårdreformen. Hoppas regeringen inser detta. Regeringen har all orsak att förbättra kvaliteten på sin lagberedning, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson i samband med Svenska riksdagsgruppens sommarmöte.

– Regeringen bör också påvisa de exakta skillnaderna mellan att lagen stiftas i normal eller brådskande ordning vad gäller tidtabellen för lagens ikraftträdande. Vi måste noggrant bedöma fördelarna med ett försnabbat förfarande, men utesluter det alltså inte. Nu är det regeringen som har bollen, säger riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin.

Svenska riksdagsgruppen påminner att en uppdaterad spaningslagstiftning inte i sig automatiskt leder till att alla tänkbara terrorfall kan förebyggas och förhindras. Trygghet förutsätter även många andra åtgärder.

– En lika viktig fråga är hur resurser riktas så att tryggheten bäst kan garanteras. Skyddspolisen, polisen och domstolsväsendet bör ha tillräckliga resurser. Även asylprocesserna bör försnabbas och integrationsåtgärderna förstärkas. Tillfälliga uppehållstillstånd borde införas för att antalet papperslösa inte växer okontrollerbart. Samtidigt skall personer som fått negativt slutligt asylbeslut avvisas då det är tryggt att återvända hem, säger Henriksson.

Torvalds: Vår högklassiga utbildning måste nå alla

SFP:s presidentkandidat Nils Torvalds oroar sig för att Finlands utbildning blir allt mer ojämlik. På evenemanget ”Lovisas historiska hus” idag tar Torvalds upp vikten av en fungerande utbildning på alla nivåer och i alla regioner.

Läs föregående artikel

Genomgripande familjereform behövs

Det räcker inte att man skrapar på ytan, utan regeringen borde visa att den är beredd att investera i barnfamiljernas vardag. Det säger Svenska riksdagsgruppen som inledde sitt sommarmöte på Åland på måndagen.

Läs följande artikel