SFP i Helsingfors nominerar nya kandidater inför riksdagsvalet 2023.

.

Emma Ringbom, 31 år, är född och uppvuxen i Helsingfors. Ringbom är en aktiv sjöscout och diplomingenjör. Hon har varit medlem i SFP:s partifullmäktige sedan 2021 och är ersättare i Nationalspråksnämnden i Helsingfors. Ringbom har även verkat inom Teknologföreningen, Tekniska Föreningen i Finland och Finlands Scouter. Hon jobbar som projektchef med ansvar för digitala lösningar inom energisektorn.

– Mitt intresse för scouting och teknik reflekteras också i min kandidatur. Miljö- och klimatfrågor och energipolitik har aldrig varit mera aktuella än idag. Endast en helhetssyn kan ge hållbara lösningar då det kommer till utmaningarna inom dessa områden. De här frågorna ligger mig nära hjärtat och jag räds inte att ta mig an dem. Jag vill också verka för att såväl barn och unga, som vuxna och äldre mår bra och kan se med tillförsikt på en framtid i Finland.

Otso Reijonen är student, 20 år, bosatt i Vallgård och jobbar med kundbetjäning. På fritiden är han en mångsysslare inom musik och tillbringar tid såväl på konservatoriet som på badmintonbanan. De viktigaste frågorna för Reijonen är utbildning, ekonomi och kultur.

– Under nästa valperiod måste vi ta en mer hållbar inställning till allt beslutsfattande. Vi måste kunna se långsiktigt på de effekter och konsekvenser som våra beslut har, inte bara under denna valperiod, utan också över en tidsperiod på tio eller femton år. Utbildningssektorn har genomgått många reformer och två nya läroplaner under de senaste tio åren. Nu är det dags att ge skolorna och deras personal arbetsro för att kunna fokusera på grundorsakerna och säkerställa en tillräcklig och hållbar nivå av finansiering för hela utbildningssektorn. Samtidigt måste vi beakta den offentliga ekonomins tillstånd och skapa framtidstro speciellt bland unga som drabbats värst av pandemin. Klimatet skall också beaktas i alla beslut, eftersom följderna av klimatförändringen syns redan nu, säger Reijonen.

Alex Seitsamo är en 39-årig, tvåspråkig ekonom. Han jobbar som analytiker inom energimarknaden och har ett gediget intresse för energifrågor, ekonomi och säkerhetspolitik. Efter kommunalvalet 2021 är Seitsamo styrelsesuppleant i Helsingforsregionens miljötjänster HRM. Speciellt intresserar han sig för en smart omställning till fossilfri energi och för ett samhälle där individens och det offentligas ansvar är i balans.

– Vad Finland behöver är en positiv tro på framtiden. Vi behöver modigt ta oss an våra utmaningar, bygga en mer dynamisk ekonomi, minska på byråkratin och värna om vår säkerhet i en orolig värld. Inom energiomställningen har vi mycket att vinna. Det gäller att investera klokt och använda skattebetalarnas pengar med respekt. Jag vill jobba för att Finland även i fortsättningen är ett framgångsrikt land, säger Seitsamo.

Oona Hagman är företagare, kommunikationsspecialist och designer med 20 års erfarenhet inom både privat- och uppstartsföretagande med inriktning på ansvarsfull marknadsföring samt planering av tiotals upplevelserika stadsmuseer.

– Vi har blivit allvarligt drabbade av de senaste årens kriser. I mitt fall har min mammas insjuknande och hennes förtida död förra året också inverkat starkt på att jag känner att det är väsentligt att utveckla vårt samhälles välmående, säger Hagman. 

Inom politiken har Hagman mandat i Helsingfors stadsfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden och i Helsingfors stads digitaliseringskommitté. Fokus för hennes politiska arbete är att främja lönsamt företagande och arbetsliv samt familjers och ungdomars välmående. På Hagmans initiativ planeras nu en havsbadsinrättning i Fiskehamnen för att på det nya området möjliggöra simning året runt.

– Rättvisa och trygghet är grunden för vår välfärdsstat, där stabilitet kommer via en balanserad ekonomi och varje medborgares möjlighet till ett värdigt liv.

Vårt samhälle blomstrar då vi investerar i kreativitet och innovationer samt genom att satsa på att mentorera ungdomar, säger Hagman.  

– Min familj består av två fina tonåringar och vår rescue-husky Bowie. Jag står för att tala sakligt, rakt på sak. Via ansvarsfullt arbete lyckas vi tillsammans, tillägger Hagman.

Kandidatnomineringen för SFP i Österbotten klar inför riksdagsvalet 2023

SFP i Österbotten nominerade en sista kandidat inför riksdagsvalet på kretsstyrelsens sammanträde på fredagen 10.2. Kandidatnomineringen är därmed fullbordad och SFP i Österbotten går till val med full kandidatlista på 16 kandidater inom Vasa valkrets.

Läs föregående artikel

Granroth siktar in Helsingfors på två mandat – SFP i Helsingfors går till val med full lista

SFP i Helsingfors har nominerat alla 23 kandidater för riksdagsvalet. Kandidatlistan har en bra bredd på representationen och många kompetenta profiler från sina respektive sektorer.

Läs följande artikel