Wickström: Inkomstgränsen för studiestödet bör höjas

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att inkomstgränsen för studiestödet skulle höjas. Ifall man studerar nio månader av ett kalenderår kan man som studerande ha inkomster på 12 498 euro. Enligt Wickström kunde nivån höjas med 50 procent från dagens nivå vilket skulle betyda drygt 18 500 euro.

-Vi lider av stor brist på arbetskraft, speciellt inom restaurang- och servicebranschen. Det här är branscher där unga kunde tänka sig jobba vid sidan av studierna. Det vore bra att göra det mer flexibelt för unga att arbeta även ur detta perspektiv, säger Wickström.

Wickström påpekar att tidigare undersökningar även visar att en förhöjning av studiestödets inkomstgräns skulle även innebära mer skatteintäkter till staten.

-Vi borde göra allt för att se till att det alltid ska vara lönsamt att jobba. Unga är i en stressad situation då de bör studera men även skaffa arbetserfarenhet. En ung persons vardag i den snabbt förändrade världen borde inte bromsas av stela system, avslutar Wickström.

Grotenfelt: Grönt ljus för eftisplatser i Helsingfors

I början av terminen stod 50 svenskspråkiga barn i kö för en eftisplats i Helsingfors. Nu har staden lyckats ordna med tilläggsresurser för alla dessa barn.

Läs föregående artikel

Simon Granroth vill leda SFP i Helsingfors kretsstyrelse

Simon Granroth ställer sig till förfogande för kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors. Granroth har gjort väl ifrån sig som kandidat i de senaste valen. Han sitter för närvarande som suppleant i stadsmiljönämnden och har tidigare haft samma roll i Helsingfors kultur- och fritidsnämnd.

Läs följande artikel