Gunvor Brettschneider vill bevara Lappviken

I en fullmäktigemotion vill Gunvor Brettschneder (SFP) att staden gör upp en plan för hur historiskt värdefulla byggnader skulle kunna bevaras.

– Då och då väcks debatt om värdefulla byggnader i Helsingfors som håller på att förfalla. Tyvärr leder debatten sällan till konkreta åtgärder, säger Brettschneider.

– Då bilder på förfallet i Lappvikens sjukhus publiceras i tidningspressen utlovas åtgärder och utredningar för att förfallet inte skall fortsätta. Tyvärr har inte några konkreta planer för framtiden och bevarandet av till exempel Lappvikens sjukhus inte presenterats.

Motionen nämner även Maria sjukhus, Drumsö gård och Mejlans sjukhus som värdefulla hus som bör bevaras.

Haglund vill fortsätta leda SFP

Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister, Carl Haglund vill fortsätta leda partiet.

Läs följande artikel