Haglund vill fortsätta leda SFP

Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister, Carl Haglund vill fortsätta leda partiet.

Haglund valdes till partiordförande för två år sedan. SFP samlas till partidag i Hangö i maj.

– Det senaste två åren har varit de mest krävande men samtidigt mest intressanta åren i mitt liv. Det är givande att få leda ett framtidsinriktat parti som vill bära ansvar också i svårare tider. Vi är med och förnyar Finland, vilket är en förutsättning för att rädda välfärden, konstaterar Haglund.

– Under det kommande verksamhetsåret blir det två val. I slutet av maj är det Europaval och i april nästa år är det dags för riksdagsval. De här två valen blir spännande och kräver en stor arbetsinsats och en tydlig politik för att ge ett gott valresultat, säger Haglund.

Gunvor Brettschneider vill bevara Lappviken

I en fullmäktigemotion vill Gunvor Brettschneder (SFP) att staden gör upp en plan för hur historiskt värdefulla byggnader skulle kunna bevaras.

Läs föregående artikel

Stoppa blodbadet i Ukraina

SFP:s internationella utskott 19 februari: Vi måste göra allt vi kan för att stoppa blodbadet i Ukraina

Läs följande artikel