Gunvor Brettschneider(SFP) ställer upp i riksdagsvalet i Helsingfors

Gunvor Brettschneider är ordförande för Svenska Seniorer i Nyland, I viceordförande för Förbundet Svenska Seniorer i Finland och medlem i styrelsen för SFP i Tölö. Hon är pol.mag till sin utbildning och har en bakgrund som lektor och rektor vid Svenska social-och kommunalhögskolan, socialattaché vid Finlands Ambassad i Stockholm och t.f. rektor för Nordiska Ministerrådets fortbildningsprogram för ledande tjänstemän inom socialsektorn i Norden.Hon var suppelant och senare ordinarie fullmäktigeledamot i Helsingfors fullmäktige och medlem i social-och hälsovårdsnämnden åren 2001-2017.

– Arbetet för välfärden måste fortsätta och intensifieras för att alla skall kunna leva tryggt i vårt land, säger Gunvor Brettschneider.

De missförhållanden inom äldreomsorgen som kommit i dagen under den senaste tiden är en påminnelse om att en positiv ekonomisk utveckling inte leder till bättre levnadsvillkor för alla samhällsmedlemmar.  Fattigdomen bland barnfamiljer och ensamförsörjare har sålunda inte minskat, lika litet antalet barn som behöver hjälp och stöd av barnskyddet i kommunerna.

I de många svängarna kring den pågående social-och hälsovårdsreformen är  fokus inriktat på strukturer och administration, inte på den enskilda människan och hennes behov. Det finns brister i servicen inom social-och hälsovården  i dag som borde åtgärdas men faran är att den reform som nu planeras leder till nya brister och nya problem.

– Vi får inte glömma människan ”nära dig”  trots de stora utmaningar vi står inför både globalt och nationellt. Den diskussion om missförhållanden mitt i välfärden som nu aktualiserats måste fortsätta också efter riksdagsvalet och leda till konkreta förbättringsåtgärder. Det vill jag arbeta för nu och i framtiden, säger Gunvor Brettschneider   

Kari Salmi ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors.

Kari Salmi tjänstgjorde i Försvarsmakten framtill 2014, då han som brigadgeneral och stabschef för flygvapnet gick i reserven. Därefter grundade han ett företag och har fungerat som konsult och rådgivare. Salmi har en bred erfarenhet inom säkerhets- och försvarspolitik, flygbranschen, samt teknologi.

Läs föregående artikel

Jens Berg siktar på en plats i riksdagen

Medieprofilen och Hufvudstadsbladets tidigare chefredaktör Jens Berg kandiderar i vårens riksdagsval. Berg ställer upp för SFP (obunden) i Nyland och han vill jobba för nya lösningar för ett Finland som drivs av utbildning, företagsamhet och innovation. Berg vill också skapa en offensivare vision för landets tvåspråkighet.

Läs följande artikel