Jens Berg siktar på en plats i riksdagen

Medieprofilen och Hufvudstadsbladets tidigare chefredaktör Jens Berg kandiderar i vårens riksdagsval. Berg ställer upp för SFP (obunden) i Nyland och han vill jobba för nya lösningar för ett Finland som drivs av utbildning, företagsamhet och innovation. Berg vill också skapa en offensivare vision för landets tvåspråkighet.

-Jag ser att landet behöver fler riksdagsledamöter som jobbar för helheten genom att förstå hur olika delar av vårt samhälle hänger ihop. Jag tycker att vi behöver fler beslutsfattare som i första hand ser till landet som helhet. Nyland är mitt område, men om det går bra för hela landet så går det sannolikt mycket bra för Nyland, säger Jens Berg.

Jens Berg är i dag företagare och ledarskaps- och kommunikationsexpert. Före det jobbade han i 25 år inom mediebranschen som journalist och med olika chefsuppdrag. Han beskriver sig själv som en orädd och erfaren påverkare, som anser att Finlands väg framåt står och faller på en högklassig utbildning, forskning och innovation.

-En röd tråd i mitt yrkesliv har varit att utveckla nytt och att jobba med komplexa helheter. I ett litet land måste den vänstra handen veta vad den högra gör. Vi vet att vi behöver mer företagsamhet, arbetskraft och utländska investeringar. Men samtidigt skapar vi en byråkratidjungel för företagare och sänder ut signaler att till exempel utländsk arbetskraft inte är välkommen. Det hänger inte ihop, säger Berg.

-Jag är också bekymrad över de nedskärningar och den nedlåtande ton som används om utbildning och forskning. Det handlar om vår framtid och är en ödesfråga för vårt land. Vi behöver snarare fler docenter, inte färre. Vi måste därför prioritera unga och utbildning på alla nivåer för att hitta nya globala nischer, speciellt med inriktning på ekologiskt hållbara lösningar, säger Berg.

Jens Berg har profilerat sig som en aktiv samhällsdebattör i språkrelaterade frågor. Han har i många år efterlyst en offensivare vision för det tvåspråkiga Finland. Berg vill medverka i arbetet med att ta fram nationalspråksstrategin 2.0 där målet är en genuint levande tvåspråkighet i landet.

-Vi måste jobba på många nivåer samtidigt och vi måste bli bättre på omvärldsanalysen. Det finns inte ett Svenskfinland, det finns många. De olika delarna i landet behöver därför olika mediciner. Sedan ska vi ännu mer målmedvetet jobba för ett starkt Norden utan gränshinder. Ett starkt Norden betyder samtidigt ett starkt tvåspråkigt Finland, visionerar Berg.

Gunvor Brettschneider(SFP) ställer upp i riksdagsvalet i Helsingfors

Gunvor Brettschneider är ordförande för Svenska Seniorer i Nyland, I viceordförande för Förbundet Svenska Seniorer i Finland och medlem i styrelsen för SFP i Tölö. Hon är pol.mag till sin utbildning och har en bakgrund som lektor och rektor vid Svenska social-och kommunalhögskolan, socialattaché vid Finlands Ambassad i Stockholm och t.f. rektor för Nordiska Ministerrådets fortbildningsprogram för ledande tjänstemän inom socialsektorn i Norden.Hon var suppelant och senare ordinarie fullmäktigeledamot i Helsingfors fullmäktige och medlem i social-och hälsovårdsnämnden åren 2001-2017.

Läs föregående artikel

Transportsektorn bär ett stort ansvar för ett stopp av den globala uppvärmningen

Kampen om minskningar i koldioxidutsläppen fortsätter i EU. I december enades Europaparlamentet och rådet om EU:s gemensamma mål för att minska bilarnas koldioxidutsläpp. Just nu förhandlas det om lastbilarnas koldioxidutsläpp. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) är den liberala ALDE-gruppens förhandlare och kommenterar förhandlingarna:

Läs följande artikel