Haglund: Arbetsmarknaden behöver mera

SFP:s avgående partiordförande Carl Haglund kräver att arbetet med att förnya arbetsmarknaden fortsätter, trots att man nu nått det så kallade konkurrenskraftsavtalet.

– Regeringens mål har varit att skapa 110 000 jobb under valperioden. Trots det vet vi nu, att antalet arbetsplatser i dag är klart färre än i fjol. Det är viktigt att vi äntligen fått klarhet i det så kallade konkurrenskraftsavtalet, men regeringen medger ju själv att avtalet inte ensamt räcker för att rejält minska arbetslösheten, säger Haglund i sitt sista linjetal som partiordförande på SFP:s partidag i Åbo i dag.

SFP har länge talat för lokala avtal, som skulle förbättra små och medelstora företags tillväxt. Partiet har också presenterat en minijobb-modell, lagt fram en lösning för en reformerad arbetsförmedling, föreslagit ett mer sporrande utkomstskydd och gjort konkreta initiativ för att låta asylsökande och flyktingar arbeta.

– Vi har inte råd med stagnation på arbetsmarknaden. Arbetet måste fortsätta. Det är det minsta vi kan göra för de 264 000 finländare som i dag går arbetslösa. På sikt är en reformerad arbetsmarknad helt avgörande för att rädda välfärden i vårt land.

Nylander och Biaudet: Vi behöver en familjepolitisk helhetsreform

SFP:s riksdagsledamöter Mikaela Nylander och Eva Biaudet vill göra en familjepolitisk helhetsreform för att förbättra kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och för att trygga en kvalitativ småbarnspedagogik för alla barn.

Läs föregående artikel

Adlercreutz, Borgarsdóttir Sandelin och Wulff SFP:s vice ordförande

Under partidagen i Åbo, som har ägt rum under veckoslutet, valdes Anders Adlercreutz från Kyrkslätt, Silja Borgarsdóttir Sandelin från Helsingfors och Nicke Wulff från Åbo till SFP:s vice ordförande.

Läs följande artikel