Nylander och Biaudet: Vi behöver en familjepolitisk helhetsreform

SFP:s riksdagsledamöter Mikaela Nylander och Eva Biaudet vill göra en familjepolitisk helhetsreform för att förbättra kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och för att trygga en kvalitativ småbarnspedagogik för alla barn.

– Det nuvarande hemvårdsstödet och familjeledighetssystemet sporrar inte mammornas karriärutveckling. Återgången till arbetslivet fördröjs och minskar samtidigt lönenivån. Därför behöver vi en reform där familjeledigheterna, hemvårdsstödet och dagvården förnyas som en helhet. Föräldraledigheterna måste förnyas enligt till exempel 6+6+6 modellen. Vi måste också fördomsfritt granska hemvårdsstödet, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander i sitt anförande på SFP:s partidag.

Inför höstens skuggbudget kommer Svenska riksdagsgruppen att utreda hur ett mer sporrande familjeledighetssystem och en ny modell för dagvården kunde se ut. Till exempel i Sverige har varje barn, från och med tre års ålder, rätt till fyra timmars avgiftsfri småbarnspedagogik dagligen.

– Vi kommer att fortsätta arbeta för en lösning som tryggar alla barn en kvalitativ småbarnsfostran, oberoende föräldrarnas ekonomiska ställning. Det finns skäl att utreda ifall den svenska modellen, eller någon annan modell, kunde vara ett alternativ för oss, säger Eva Biaudet.

Sven Jerkku: Kör inte ner det inhemska jordbruket!

SFP i Österbotten uppmanar alla samhällssektorer i Finland att visa stöd och solidaritet för jordbruket och inhemska livsmedel.

Läs föregående artikel

Haglund: Arbetsmarknaden behöver mera

SFP:s avgående partiordförande Carl Haglund kräver att arbetet med att förnya arbetsmarknaden fortsätter, trots att man nu nått det så kallade konkurrenskraftsavtalet.

Läs följande artikel