Haglund: När drar Sipilä sina slutsatser?

– Ett hundrameterslopp avgörs på ett lopp, en fotbollsmatch har två halvlekar, ishockey har tre perioder och basket fyra. Nu försöker man avgöra spelet om det så kallade samhällsfördraget i fem omgångar.

– Nu ska vi hoppas att detta försök bär frukt. Om det igen blir ett misslyckande är frågan när Sipilä börjar dra sina slutsatser, säger partiordförande Carl Haglund under SFP:s fullmäktigemöte i Karleby i helgen.

Regeringens planer har varit att i samarbete med arbetsmarknadsparterna förbättra Finlands konkurrenskraft och sysselsättning genom ett samhällsfördrag. Försöken att komma överens har strandat ett flertal gånger och relationerna mellan regeringen och arbetsmarknadsparterna har under hösten och vintern varit synbart kyliga.

– Då regeringen bildades konstaterade statsministern att ifall resultat inte uppnås kan man lämna spelet – det berömda ”tulos tai ulos”. Med tanke på att Sipilä själv tagit denna approach, frågar jag mig hur många försök ska det slutligen kräva, fortsätter Haglund.

För att få fart på ekonomin har Svenska folkpartiet bland annat föreslagit en reform av arbetsförmedlingarna, lokala arbetsavtal, minijobs för unga, skatteväxling samt en lagändring som tillåter asylsökande att börja arbeta genast då de anlänt till landet. Svenska folkpartiet förutsätter att regeringen vid sidan av sina haltande arbetsmarknadsåtgärdar lägger fram konkreta förslag för att skapa tillväxt och arbetsplatser.

Wallin: Caruna klarade inte av frihet under ansvar

Riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP) är djupt besviken på eldistributören Caruna. Enligt honom är det uppenbart att bolaget inte förstår eller uppskattar sin starka ställning i det finska samhället.

Läs föregående artikel

Nylund: SFP står för demokrati och rättvisa

EU-kommissionen tog i januari första steget mot att börja utreda de lagändringar, som Polens nya regering genomfört. Kommissionen utreder om lagändringarna bryter mot EU:s rättsstatsprinciper i och med begränsningen av medias verksamhet.

Läs följande artikel