Nylund: SFP står för demokrati och rättvisa

EU-kommissionen tog i januari första steget mot att börja utreda de lagändringar, som Polens nya regering genomfört. Kommissionen utreder om lagändringarna bryter mot EU:s rättsstatsprinciper i och med begränsningen av medias verksamhet.

– Den europeiska pressfriheten och demokratin hotas för första gången sedan andra världskriget. Efter det senaste valet i Polen har eurokritiska partiet ”Lag och rättvisa” både bytt ut domare i högsta domstolen och ställt media under politikernas inflytande. Utvecklingen är både mycket farlig och helt främmande för vår syn på rättsstaten, säger SFP:s partifullmäktigeordförande Mats Nylund.

– Vad säger Finlands regering? Man stödde visserligen att EU-kommissionen ska få ta till åtgärderna för att rädda demokratin och rättsstaten i Polen. Samtidigt säger ändå Finlands utrikesminister att EU inte ska lägga sig i hur Polens nya makthavare påverkar politikens innehåll i sitt land. Är Finlands ståndpunkt alltså att demokrati och rättsstater inte är något att ha, frågar Nylund.

– SFP är motkraften till sådana tankesätt. Det är återigen vi, som får agera regeringens samvete och stå upp för demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter. Jag oroar mig verkligen för inte bara Polens demokratiutveckling, men även vår egen, om detta är regeringens inställning, avslutar han. SFP:s partifullmäktige sammanträder 6.-7.2. i Karleby.

Haglund: När drar Sipilä sina slutsatser?

- Ett hundrameterslopp avgörs på ett lopp, en fotbollsmatch har två halvlekar, ishockey har tre perioder och basket fyra. Nu försöker man avgöra spelet om det så kallade samhällsfördraget i fem omgångar.

Läs föregående artikel

SFP efterlyser värdeledarskap

Finland av idag behöver ett starkt värdeledarskap, och det är viktigt att uttrycka sig klart och tydligt. Avsaknaden av klara signaler skadar Finlands rykte internationellt och försämrar vår trovärdighet i de diskussioner där beslut om EU:s framtid fattas

Läs följande artikel