Wallin: Caruna klarade inte av frihet under ansvar

Riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP) är djupt besviken på eldistributören Caruna. Enligt honom är det uppenbart att bolaget inte förstår eller uppskattar sin starka ställning i det finska samhället.

– Ett fungerande elnätverk är en av de grundläggande rättigheterna i ett välutvecklat samhälle som Finland. Därmed blir också prissättningen av eldistribution en viktig jämlikhetsfråga, säger Wallin.

Wallin konstaterar att elmarknadslagen från år 2013 kräver att innehavaren av distributionsnätverk ska kunna garantera en bättre leveranssäkerhet än tidigare. För att kunna göra de nödvändiga investeringarna har Caruna valt att härsket utnyttja kundernas svaga ställning och chockhöja elpriserna rejält. Frihet under ansvar var inget Caruna klarade av att kombinera.

– Carunas agerande ter sig hänsynslöst speciellt med tanke på att bolaget av sin rörelsevinst på cirka 50 miljoner euro år 2014 betalade bara 1,6 procent i skatt. Dessutom slår den här plundringen av kunderna särskilt hårt ut mot grupper i glesbygden. Situationen kan för många hushåll bli ohållbar, säger Wallin.

På grund av att Caruna själv har motiverat prishöjningar med strävan att uppfylla lagens krav, är det enligt Wallin uppenbart att regleringen av verksamheten bör ses över.

– Att situationer som denna uppstår har aldrig varit lagstiftarens avsikt. Följaktligen måste regeringen se över regleringen som styr och sätter ramarna för den här verksamheten, säger Wallin.

Partisekreterare Fredrik Guseff: Fel att flytta kommunalvalet ytterligare

- Vi håller på att hamna in i en valflyttningsfrenesi. Val ska inte flyttas på lösa grunder, säger SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff.

Läs föregående artikel

Haglund: När drar Sipilä sina slutsatser?

- Ett hundrameterslopp avgörs på ett lopp, en fotbollsmatch har två halvlekar, ishockey har tre perioder och basket fyra. Nu försöker man avgöra spelet om det så kallade samhällsfördraget i fem omgångar.

Läs följande artikel