Haglund: Regeringen svek sitt löfte

För en vecka sedan utlovade regeringen en könskonsekvensbedömning för de arbetsmarknadsreformer som man lagt fram. Löftet gavs på regeringens frågetimme.

– Denna vecka på samma frågetimme fick vi höra att könskonsekvensbedömningen uteblir i detta skede. Det här är en stor besvikelse och försvårar förutsättningarna att försvara behovet av reformer, konstaterar SFP:s ordförande Carl Haglund som lyfte upp frågan på dagens frågetimme i riksdagen. – Det står klart att vi behöver arbetsmarknadsreformer, men samtidigt står det också allt klarare att regeringens planer inte tål dagsljus vad könskonsekvenserna beträffar. Vi politiker behöver ta ett ansvar för att vår arbetsmarknad förnyas och för att det uppstår fler jobb. De här åtgärderna bör dock vara i balans och de lågavlönade kvinnobranscherna borde inte betala en större del av notan, fastslår Haglund.

SFP i Nyland: Y-tåget en viktig kommunikationslänk för hela Västra Nyland

SFP i Nyland motsätter sig nedläggningen av Y-tåget, nedläggningen av Sjundeå och Ingå stationer samt minskning av tågturer på sträckan Karis-Hangö.

Läs föregående artikel

SFP: Att ge skydd är en plikt och inte en vilja

Kommissionen föreslår att 120 000 flyktingar ska omfördelas genom bindande kvoter men regeringen vill inte stöda förslaget.

Läs följande artikel