SFP: Att ge skydd är en plikt och inte en vilja

Kommissionen föreslår att 120 000 flyktingar ska omfördelas genom bindande kvoter men regeringen vill inte stöda förslaget.

Stora utskottet röstade om Finlands ståndpunkt till EU-kommissionens flyktingpaket idag. Kommissionen föreslår att 120 000 flyktingar ska omfördelas genom tvingande kvoter och att registreringscentraler under EU-styre ska grundas där flyktingtrycket är störst.

Regeringen vill fortsättningsvis inte stöda bindande kvotering.

SFP har svårt att förstå regeringens linje och har lämnat in avvikande åsikt i såväl Förvaltningsutskottet som i Stora utskottet. SFP:s representant i Stora utskottet, riksdagsledamot Eva Biaudet vill att Finland ska omfatta kommissionens förslag i sin helhet.

– Vårt välfärdssamhälle bygger på att den starka tar hand om den svaga och allas lika värde. För SFP gäller det också utanför Finlands gränser. Att ge skydd åt de som behöver är en mänsklig plikt och inte något som baseras på folkopinion eller vilja, säger Biaudet. Ordförande för SFP:s integrationspolitiska utskott Ida Schauman välkomnar EU-kommissionens förslag. Samtidigt är hon besviken över att varken kommissionens förslag eller den finska ståndpunkten skapar flera trygga vägar till Europa. Ett alternativ som diskuterats är humanitära visum som skulle utfärdas vid alla EU-ambasssader.

– Att ta sig till Europa är livsfarligt och dyrt. Personligen ser jag att humanitära visum är det bästa alternativet. De skulle göra det möjligt att ta sig till Europa lagligt och minska efterfrågan på människosmugglare. De kräver ingen lagändring utan kunde börja användas direkt. Det skulle möjliggöra en första registrering närmare hemlandet och ett mera förutsägbart flyktingflöde, säger Schauman.

Haglund: Regeringen svek sitt löfte

För en vecka sedan utlovade regeringen en könskonsekvensbedömning för de arbetsmarknadsreformer som man lagt fram. Löftet gavs på regeringens frågetimme.

Läs föregående artikel

Mattan dras undan fötterna på kommunerna

Vilken är kommunens uppgift i framtid frågar sig Carl Haglund och Anna-Maja Henriksson

Läs följande artikel