Partidagsmotionerna år 2015 är 46 stycken

All partidagsinfo hittas under fliken Partidag

Svenska folkpartiets partidag hålls 5-7.6 2015 i Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Huvudskådeplatsen är Sursik skola i Pedersöre, partidagssupén hålls i Jakobstad och fredagens inledande seminarium hålls i Larsmo.

Partidagen behandlar 46 st. partidagsmotioner. Från partidagsmotionerna kan man i år skönja ett intresse för säkerhetsfrågor. Frågor som Nato och värnpliktsreformer har diskuterats tidigare år, men bland nya förslag kan vi nämna motion nr 4, 5 och 6. I motion 4 vill Svensk Ungdom förstärka ungas roll i fredsprocesser. I motion 5 och 6 söker man en lösning på det växande problemet med IT-säkerhet samt felinformationskampanjer. IT-säkerheten handlar om bland annat skydd mot hackers, men också skydd mot industrielt spionage. Felinformationskampanjerna går ut på att någon med avsikt sprider felaktig information om t.ex. Finlands politik eller näringsliv i syfte att skada oss. 

Motion 7 handlar också om skydd, men denna gång om att skydda miljön. Östersjön förorenas hela tiden bland annat av kryssningsfartyg som dumpar avfall rakt ut i havet. SFP:s partifullmäktige stöder motionen och föreslår att man förbjuder dumpning av avloppsvatten från kryssningsfartyg i Östersjön.

Familjepolitiken är en av de frågorna som berör de flesta av oss. I motion 33 vill man förbättra löneojämställdheten, pensionerna och få bort diskrimineringen av kvinnor på arbetsplatsen. Motion 34 handlar om risken för ekonomiska problem och fattigdom i barnfamiljer och hur detta kunde undvikas med till exempel förebyggande verksamhet.

Det kommer också att ske förändringar i partiledningen. SFP:s vice ordförande Päivi Storgård har meddelat att hon inte ställer sig längre till förfogande. Christina Dahlblom, som i likhet med Storgård är från Helsingfors, har meddelat att hon vill bli vice ordförande. Dahlblom samlade tredje mest röster av SFP:arna i Helsingfors i riksdagsvalet. Personvalen sker på söndagen vid lunchtid.

Haglund vill fortsätta leda SFP

Carl Haglund kandiderar för omval som partiordförande då SFP sammankommer till partidag den 5-7 juni i Pedersöre.

Läs föregående artikel

EU-parlamentet godkänner penningtvättdirektiv

Nils Torvalds: Vi lyckades införa en riskbedömning i övervakningen av penningspel.

Läs följande artikel