Hallitus kohtelee turvapaikanhakijoita kuin rikollisia

Istället för att förbjuda tagandet av barn i förvar, såsom otaliga människorättsinstitutioner redan länge efterlyst, skärper regeringen kontrollen av asylsökande genom att införa hårdare bevakning.

Asylsökande som fått avslag på sin asylansökan tvingas i framtiden anmäla sig vid förläggningen 1-4 gånger per dag. För barn som är 15 år fyllda och som saknar vårdnadshavare gäller ännu hårdare krav, då propositionen kräver att de skall vistas på förläggningens område, och endast får avlägsna sig från området av vägande personliga skäl.

– Regeringen föreslår nu ett system som liknar hemarrest, speciellt för barnen som måste hållas på förläggningens område. Regeringen flyr sitt ansvar när det gäller att avskaffa tagandet av barn i förvar och man kan inte annat än skämmas över detta hemarrestförslag, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Biaudet oroar sig för att förslaget utgör ytterligare ett sätt att begränsa människors frihet, eftersom tröskeln att ta människor i förvar sänks i och med att boendeskyldigheten och anmälningsskyldigheten i framtiden kommer att kunna åläggas av polisen, Migrationsverket och gränsbevakningsväsendet. Bestämmelsen beskrivs som ett lindrigare alternativ till tagande av förvar av ensamkommande minderåriga, men kommer i praktiken inte att ersätta nuvarande system.

– Propositionen borde beredas om, och en ordentlig bedömning om hur man med förslaget tänkt säkra de grundläggande rättigheterna måste göras. Vi kan inte hålla på att behandla människor som redan befinner sig i en svår situation som om de vore kriminella. Det är emot all värdighet och ökar de asylsökandes stress, samtidigt som bristen på mentalvårdstjänster för asylsökande ger uttryck i oroväckande självmordssiffror från förläggningarna.

Missbrukarvården på svenska måste räddas

Pixne-kliniken, som nu är den enda enheten i Svenskfinland som erbjuder dygnet runt-vård och stöd, står inför nedläggning ifall de kommunala beslutsfattarna inte tänker om.

Läs föregående artikel

För en hållbar och miljövänlig EU-budget

Europaparlamentets budgetutskott har på Europaparlamentariker Nils Torvalds initiativ ökat trycket för EU att ha ett större miljö- och klimatfokus.

Läs följande artikel