Heidi Himmanen leder arbetet med att ta fram SFP:s energipolitiska program

Partistyrelsen för Svenska folkpartiet har utsett teknologie doktor Heidi Himmanen till ordförande för arbetsgruppen som kommer att ta fram SFP:s energipolitiska program.

– Jag är glad över förtroendet att få leda arbetet med det energipolitiska programmet. Vi har en kunnig arbetsgrupp och kommer nu att höra en bred skara sakkunniga innan vi inleder skrivarbetet. Som vi alla vet är energipolitiken högaktuell inte bara på grund av Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina, men också med tanke på den gröna omställningen. Arbetsgruppen och jag ser fram emot att tillsammans få fördjupa oss i detta tema, säger Himmanen.

SFP fattade på partidagen i Åbo i slutet av maj 2022 beslut om att partiet ska bereda ett energipolitiskt program.

Wickström: Harmoniseringen av avgifterna får inte leda till chockhöjningar för invånare i Västra Nyland

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är glad att Västra Nylands välfärdsområde valde att bordlägga ärendet angående social- och hälsovårdsavgifterna. Tjänsteinnehavarna föreslog att avgifterna skulle höjas till lagens maximinivå vilket är en situationen i flera kommuner i Västra Nyland. Förhöjningen hade förorsakat speciellt stora höjningar i avgifterna för dem som är bosatta i Grankulla och Esbo där avgifterna varit lägre.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Ungdomsbarometern visar, att vårt högskoleurvalssystem måste ses över

Ungdomar i åldern 15-19 år känner en oro för framtiden. Det framgår ur den svenskspråkiga ungdomsbarometern som publicerades på onsdagen 2.11.2022. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz lyfter upp stigen från grundskolan till vidareutbildning som en av faktorerna bakom resultatet.

Läs följande artikel