Wickström: Harmoniseringen av avgifterna får inte leda till chockhöjningar för invånare i Västra Nyland

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är glad att Västra Nylands välfärdsområde valde att bordlägga ärendet angående social- och hälsovårdsavgifterna. Tjänsteinnehavarna föreslog att avgifterna skulle höjas till lagens maximinivå vilket är en situationen i flera kommuner i Västra Nyland. Förhöjningen hade förorsakat speciellt stora höjningar i avgifterna för dem som är bosatta i Grankulla och Esbo där avgifterna varit lägre.

– Det är inte realistiskt att vi gör chockhöjningar för invånarna inom välfärdsområdet. Ärendet kommer att diskuteras i samband med våra budgetförhandlingar. Helheten är inte enkel, men vi kan inte ha en situation där avgiften för t.ex. hemvård kan vid årsskiftet stiga med ett par hundra euro. Vi talar om dem i samhället som har det sämst. Nu måste vi hitta en balans som tryggar en likvärdig behandling av alla invånare i området, säger Wickström. 

Fullmäktiges förhandlingsdelegation kommer att i samband med budgetförhandlingarna gå igenom helheten med tanke på avgifterna. Tanken är att fullmäktige slår fast avgifterna i samband med sitt möte i december.

Blomqvist: Nordens tid är nu

Nordiska rådets 74:e session hålls i Helsingfors den här veckan (31.10-3.11.2022). Det är fråga om en nordisk storsamling, där de nordiska ländernas och självstyrande områdenas parlamentariker och ministrar möts för att diskutera aktuella nordiska frågor. Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, betonar att den nordiska superveckan är ett ypperligt tillfälle att ta vara på det momentum som nu finns för att ytterligare stärka det nordiska samarbetet.

Läs föregående artikel

Heidi Himmanen leder arbetet med att ta fram SFP:s energipolitiska program

Partistyrelsen för Svenska folkpartiet har utsett teknologie doktor Heidi Himmanen till ordförande för arbetsgruppen som kommer att ta fram SFP:s energipolitiska program.

Läs följande artikel