Blomqvist: Det nordiska samarbetet stärker våra samhällen

Imorgon, den 23 mars, firas Nordens dag. Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, betonar den nordiska samhörighetens och det nordiska samarbetets stora betydelse. De senaste åren har varit omvälvande. Först rubbade coronapandemin om vår trygghetskänsla, och nu i och med Rysslands brutala, fullskaliga anfallskrig mot Ukraina har vi krig i Europa. Under den här tiden har det nordiska samarbetets betydelse framkommit klart och tydligt, både gällande förväntningarna på samarbetet men även möjligheterna att vidareutveckla samarbetet, framhåller Blomqvist.

– Frustrationen och besvikelsen som inreserestriktionerna under coronapandemin gav upphov till – inte minst i våra gränsregioner – visade på de höga förväntningar som finns på det nordiska samarbetet. Man vill ha en gränslös nordisk vardag. Upplevelserna under pandemin visar tydligt hur viktigt det är att värna det nordiska perspektivet i alla lägen, konstaterar minister Blomqvist. 

– Att man har höga förväntningar på det nordiska samarbetet är oerhört positivt. Det visar hur viktigt och relevant samarbetet upplevs. Det understryker samtidigt betydelsen av att vi kan leva upp till förväntningarna. Gällande den fria nordiska rörligheten är det därför viktigt att vi aktivt arbetar för att förebygga och lösa gränshinder. Den bristande tillgången till digitala tjänster på tvärs inom Norden är en problematik som vi måste kunna lösa. Till exempel måste vi se till att det är möjligt att sköta myndighetsärenden digitalt inom Norden. Mycket görs på den här fronten, men arbetet behöver intensifieras för att vi ska leva upp till förväntningarna på vårt samarbete. Det här arbetet bör vara en absolut prioritet framöver, vidhåller Blomqvist.  

Ett område av det nordiska samarbetet där det finns potential för vidareutveckling är samarbetet inom beredskapsfrågor. I november 2021 gav de nordiska statsministrarnas ett gemensamt uttalande om att stärka det nordiska samarbetet inom försörjningstrygghet och beredskap, och i augusti 2022 gav de ett gemensamt uttalande om att vidareutveckla samarbetet inom säkerhet och försvar. 

– Under Finlands ordförandeskap i ministerrådet 2021 tog vi initiativ till att förstärka det nordiska samarbetet gällande försörjningstrygghet och beredskap, som en del av arbetet att ta lärdom av erfarenheterna under coronapandemin. Det ändrade säkerhetspolitiska läget i Europa har ytterligare understrukit betydelsen av det nordiska samarbetet i kristider. Arbetet har kommit bra igång och statsministrarnas gemensamma uttalanden ger mandat att fortsätta utveckla samarbetet. Vi ska ta vara på möjligheterna som Finlands och Sveriges kommande Nato-medlemskap medför, och vi ska förbehållslöst se på var ytterligare samarbete kan ge s.k. nordisk nytta, dvs. mervärde. Tillsammans är vi starkare och tillsammans kan vi åstadkomma mer. Vår nordiska samhörighet och vårt samarbete stärker våra samhällen, avslutar Blomqvist. 

Helsingfors grundar en Nordisk skola!

SFP:s fullmäktigeledamöter Nora Grotenfelt, Marcus Rantala och Björn Månsson välkomnar planerna på en Nordisk skola i Helsingfors.

Läs föregående artikel

Cecilia Achrén ger stafettpinnen vidare som kretsordförande för SFP i Egentliga Finland

Cecilia Achrén från Åbo har lett Egentliga Finlands krets sedan 2022 och ställer inte upp för omval till ordförandeposten.

Läs följande artikel