Helsingfors: Positivt för det tvåspråkiga Helsingfors

Helsingfors får en stark och livskraftig svenskspråkig servicehelhet för småbarnsfostran, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och Arbis.

Helsingfors får en stark och livskraftig svenskspråkig servicehelhet för småbarnsfostran, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och Arbis. Därtill kvarstår stadgandet att minst en medlem av social- och hälsovårdsnämnden ska vara svenskspråkig.

Detta är resultatet av förhandlingarna mellan de politiska partierna gällande stadens nya ledningssystem. Stadsstyrelsens ledarskapssektion omfattade enhälligt förhandlingsresultatet under sitt möte i dag. Saken går nu vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Det är glädjande och viktigt för det tvåspråkiga Helsingfors att dessa centrala frågor fick en positiv lösning i de politiska förhandlingarna. Beredningens förslag skulle ha varit förödande för det svenska. Resultatet som det nu föreligger visar att en aktiv intressebevakning, samarbete över partigränserna och det arbetet som görs i stadens tvärpolitiska tvåspråkighetskommitté ger resultat.

Björn Månsson SFP:s stadsfullmäktiggrupps ordf., stadsstyrelsens representant i utbildningsnämndens svenska sektion, tel. 040-5450470

Marcus Rantala stadsstyrelsemedlem och SFP:s huvudförhandlare om ledningssystemet, ordf. för stadens tvåspråkighetskommitté, tel. 050-3547159

Thomas Wallgren fullmäktigeledamot för SDP och medlem i stadens tvåspråkighetskommitté, tel. 050-4154808

Närståendevårdarna behöver en rättvis ersättning

Kriterierna för närståendevårdarnas ersättning varierar mellan kommunerna. Ett mer rättvist system behövs, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Vi ska inte gömma oss bakom folkomröstningens skynke

Inom de närmaste åren kommer Finland med stor sannolikhet att ta ställning till NATO. I samband med det har diskussionen om en möjlig folkomröstning tagit fart. Riksdagledamot Anders Adlercreutz tycker inte att en folkomröstning är rätt väg.

Läs följande artikel