Närståendevårdarna behöver en rättvis ersättning

Kriterierna för närståendevårdarnas ersättning varierar mellan kommunerna. Ett mer rättvist system behövs, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson uppmanar regeringen att skapa ett rättvist ersättningssystem för närståendevårdarna.

– Närståendevårdarna gör en otroligt viktig insats i samhället. De tar hand om sina nära och kära som annars inte skulle klara av vardagen där hemma. Ofta är det den ena av makarna som vårdar den andra som är i sämre skick. Tyvärr varierar kriterierna för närståendevårdarnas ersättning märkbart mellan kommunerna. Det är inte rättvist, säger Henriksson.

Regeringen har nyligen gett en proposition där det föreslås att närståendevårdarnas antal lediga dygn ökas. Möjligheterna att hålla de lediga dagarna ska också göras mera flexibel.

– Regeringens förslag är i sig bra, men det är beklagligt att regeringen inte samtidigt vill lösa problemet med den ojämlika behandlingen av närståendevårdarna. Vi behöver ett mer rättvist system. Därför borde utbetalningen av närståendevårdarnas ersättning överföras till FPA. Närståendevårdarnas arbete är lika värdefullt oberoende av i vilken kommun personen råkar bo, säger Henriksson.

Wulff vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

SFP:s vice ordförande, rektor Nicke Wulff ställer upp för omval under partidagen i Åbo.

Läs föregående artikel

Helsingfors: Positivt för det tvåspråkiga Helsingfors

Helsingfors får en stark och livskraftig svenskspråkig servicehelhet för småbarnsfostran, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och Arbis.

Läs följande artikel