Helsingfors: SFP i Helsingfors efterlyser transparens och realism i byggnadspolitiken

SFP i Helsingfors fördömer beslutsfattarnas sätt att skylla ifrån sig i frågor där väljarnas skattemedel används oansvarigt. Ett bra och aktuellt exempel är Västmetron där ingen verkar vilja bära ansvar för härvan.

– Hur ska vi Helsingforsare kunna känna förtroende för och delaktighet i beslutsprocesser i fortsättningen, när Västmetrobygget fortsätter överraska oss med kostnadsöverskridningar och förseningar, frågar Cecilia Ehrnrooth, kretsordförande i Helsingfors.

– Det tar tid att återbygga förtroende, tilltro är inget som någon får utan att göra sig förtjänt av det. För att tilltron ska bestå krävs regler som är lika för alla, som efterlevs och följs upp, säger Oscar Ohlis, viceordförande i Helsingfors. SFP i Helsingfors anser att väljarna enkelt skall få tillgång till information redan i planeringsstadiet och beslutsfattarna måste vara ärliga och realistiska då politiska beslut fattas.

– Helsingfors har inplanerat ett antal stora byggen, till exempel Kronbroarna. Har vi råd och håller budgeten med kommande byggen, eller är det flera överraskningar på kommande, frågar Ehrnrooth

Tilläggsinformation: Cecilia Ehrnrooth, 050 331 0244, kretsordförande

Oscar Ohlis, 050 345 8973, vice kretsordförande

Anna Strömberg, 050 555 4607, kontaktchef

Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppanförande

Helsingfors budget 2017, stadsfullmäktigeledamot Marcus Rantala. Anförandet är i sin helhet på båda språken.

Läs föregående artikel

EU:s budget 2017: Fokus på ungdomar, tillväxt och migration

Sent på natten till torsdagen 17.11 kom Europaparlamentet och rådet överens om budgeten för 2017. Efter hårt tryck från Europaparlamentets sida kunde man enas om ett godtagbart förslag.

Läs följande artikel