EU:s budget 2017: Fokus på ungdomar, tillväxt och migration

Sent på natten till torsdagen 17.11 kom Europaparlamentet och rådet överens om budgeten för 2017. Efter hårt tryck från Europaparlamentets sida kunde man enas om ett godtagbart förslag.

– I kombination med säkerhet och solidaritet både inom och utanför Europas gränser behöver vi fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. Därför är det viktigt att vi nu har säkrat ökade medel för program som motar ungas arbetslöshet och program som stöder innovationer och forskning, såsom ERASMUS +, Youth Employment Initative och Horisont 2020, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE), medlem av Europaparlamentets förhandlingsdelegation.

– Europa står inför fortsatt stora utmaningar med flera miljoner människor i nöd som är tvungna att riskera sina liv för en framtid i Europa. Det är viktigt att vi satsar allt vi kan för att hjälpa dem, både där de befinner sig idag och då de kommit till Europa.

Budgeten för 2017 är 158 miljarder euro, vilket motsvarar ungefär 1 % av EU:s BNP.

Helsingfors: SFP i Helsingfors efterlyser transparens och realism i byggnadspolitiken

SFP i Helsingfors fördömer beslutsfattarnas sätt att skylla ifrån sig i frågor där väljarnas skattemedel används oansvarigt. Ett bra och aktuellt exempel är Västmetron där ingen verkar vilja bära ansvar för härvan.

Läs föregående artikel

Wallin hoppas på medborgarinitiativet om eutanasi

Regeringen har svarat på riksdagsledamot Stefan Wallins skriftliga spörsmål om det starka folkliga stödet för legaliserad dödshjälp och vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att lagstifta om eutanasi i Finland.

Läs följande artikel