Helsingfors välskötta ekonomi är grunden för ett hållbart välfärdssamhälle

SFP i Helsingfors gruppanförande i budgetdebatten hölls av Marcus Rantala på onsdagen.

Värderade ordförande,

Helsingfors välskötta ekonomi är grunden för ett hållbart välfärdssamhälle. Denna konsekventa och långsiktiga politik måste fortsätta och budgetförslaget för 2019 geren bra bas för det.

Työllisyyden parantaminen ja nuorisotyöttömyyden vähentäminen ovat tavoitteenasettelun kärjessä. Elämme paraikaa nousukauden huippua ja ennusteet kertovat, että kasvu tulee jatkossa todennäköisesti hidastumaan. Emme siksi voi luottaa vain markkinoiden vetoon vaan meidän on tehtävä myös kaupunkina kaikki mahdollinen työllisyyden eteen.

Oleellista on investointien houkutteleminen, yritysystävällisyys sekä toimivat työllisyyspalvelut. Maria 01n kansainvälinen startup-keskus ja yritysyhteistyön saavutukset ovat toimivia esimerkkejä, mutta lisää tarvitaan.

Helsingin on oltava hyvä ja houkutteleva työnantaja. Tämä vaatii meiltä hyvää johtajuutta, monipuolisia uramahdollisuuksia, oikeutta tehdä työnsä hyvin – sekä saada työstään reilu korvaus. RKP tukee voimakkaasti sovittua päiväkotihenkilökunnan palkankorotusta. Tämä on kuitenkin vain alku – kaupungin toiminnan selkärangan muodostavat naisvaltaiset palvelualat ansaitsevat arvonantomme puheiden lisäksi myös rahassa.

Ellemme onnistu näiden ryhmien työolosuhteiden kehittämisessä, kauniit tavoitteemme paremmasta integraatiosta, toimivista oppimispoluista ja lasten sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisystä uhkaavat jäädä sanahelinäksi. Kolmantena haluamme nostaa esiin kasvavan kaupungin infrastruktuurin kehittämisen. Palvelut eivät ole monin paikoin pysyneet perässä, kun uusia alueita on rakennettu ja ihmiset ovat niille muuttaneet. Päivähoidon ja koulutuksen saatavuuden ja laadun merkitys niin lasten välisen tasa-arvon kuin työllisyyden ylläpidon näkökulmasta on oleellinen. Tähän on kiinnitettävä huomiota, ja siksi on hyvä, että Helsinki investoi vahvasti tulevana vuonna.

Rakentamisen laatu niin opetus- kuin muissa tiloissa on myös keskeinen huolenaihe. Sisäilma- ja muut ongelmat kiinteistöjen laadussa tulee ottaa vakavasti. Tämä vaatii vakavaa vuoropuhelua rakennusliikkeiden kanssa sekä tiukkoja vaatimuksia sekä sääntöjä. Tässä on kaupungilla ryhtiliikkeen paikka.

Mechelininkadun remontista toivomme otettavan opiksi siitä, miten projekteja ei tule hoitaa. Aikatauluongelmat ja liikennekaaos aiheuttavat turhaa mielipahaa ja arjen hankaloitumista. Maailman toimivin kaupunki – strategiamme otsikko – toteuttaa julkiset hankkeensa mallikkaasti.

Ilmastokysymys ratkaistaan kaupungeissa. Myös tässä haluamme Helsingin kulkevan globaalissa kärjessä. Toimiva joukkoliikenne, fossiilisten polttoaineiden käytön nopea alasajo sekä energiatehokkaiden ratkaisujen suosiminen niin rakentamisessa kuin muussa toiminnassa ovat keskeisiä painopisteitä kun siirrymme kohti hiilineutraalia Helsinkiä. Ilmastoviisaat ratkaisut eivät myöskään ole pelkkiä kuluja, vaan myös vetovoimatekijöitä ja uuden työn luojia.

Tuottavuustavoite on otettava vastaan myönteisenä haasteena eikä se saa tarkoittaa pelkkää laskennallista vähentämistä. Toimintatapoja kehittämällä, uutta teknologiaa hyödyntämällä – ja antamalla kaupungin ammattitaitoisen henkilöstön tehdä työnsä hyvin voimme tehostaa toimintaa merkittävästi. Tässä yhteydessä on tärkeää varmistaa, ettei tuottavuuden parantaminen saa tarkoittaa tuottavien investointien tekemättä jättämistä.

Maahanmuuttajaväestön integroiminen on merkittävä mahdollisuus vaikkakin haasteitakin on. On oltava mahdollisuus integroitua myös ruotsiksi Helsingissä ja tämä vaatii pitkäjänteistä työtä ja viranomaisten myötävaikutus. Toivotammekin tervetulleeksi sovitut lisäsatsaukset tähän toimintaan.

Ordförande,

De grupper som är speciellt utsatta eller där servicen fallerar måste få mer stöd. SFP är tillfreds med de tilläggssatsningar som överenskommits mellan de fem största fullmäktigegrupperna i stadsstyrelsen.

Seniorerna och deras service är ett viktigt område. En fungerande och närvarande hemvård ska vara ett fokusområde och vi understryker igen att den måste fungera också på svenska i hela staden. Tyvärr får vi allt för många rapporter om att detta inte fungerar – sektorn har ett stort ansvar att följa upp detta. – Det ska finnas tid för ett extra samtal, för medmänsklighet, inte bara för de aldrig mest nödvändiga sakerna. Vi behöver nya arbetsmetoder som möjliggör detta. Tredje sektorns roll ska heller inte underskattas, de gör ett viktigt arbete.

Det nya mantrat att alla ska bo hemma så länge de kan är inte lyckat till alla delar. Många seniorer passar det – andra passar det inte. De som inte har ett brett nätverk, vänner eller släktingar, blir ensamma och hemmet kan bli som en bur från vilken man inte kommer ut. Ensamheten är ett växande problem som vi måste ta på allvar.

De tilläggsresurser som tillkom i stadsstyrelsen för kultur- och fritidssektorn var avgörande för att trygga sektorns verksamhetsförutsättningar – också när Ode öppnar sina dörrar och hyreskostnaderna stiger.

Idrottsplatsbyggandet och näridrottsplatserna prioriteras – det är värdefullt. När de byggs i närheten eller i samband med skolorna så uppmuntras barn- och unga till motion. Detta är ett viktigt förebyggande arbete som också sparar kostnader inom hälsovården framöver. Satsningar på idrott- och motion är satsningar i framtiden.

Konstisbanan på Drumsö blir äntligen verklighet och den behövs. Men det finns andra stadsdelar där behovet av idrottsplatsbyggande också är stort. Vi behöver en långsiktighet och en rättvis fördelning av resurserna i staden – och detta gäller också de nya stadsdelar som planeras och byggs. Vid sidan av investeringsresurser behövs det också tillräckligt med ekonomiska resurser för underhåll.

Vi välkomnar också de förhöjda understöden till kultur- och idrottsorganisationerna.

Där finns ett stort behov.

Helsingfors har en mycket ambitiös strategi inom utbildningssektorn med bland annat bredare språkprogram. Som huvudstad och landets ekonomiska motor ska vi alltid sätta ribban högt och inte bara erbjuda ett minimum. SFP vill se ökade satsningar på gymnasiernas timfördelning och kvaliteten inom yrkesutbildningen. Vi måste också se till att ingen faller igenom och inte klarar sig. Vi välkomnar därför satsningar på skolassistenterna och hoppas att nämnden också prioriterar elevvården när den interna fördelningen sker. Inom social- och hälsovårdssektorn är satsningarna på barn- och ungas mentala hälsa välkomna och viktiga.

I Helsingfors skapar vi resultat genom ett öppet och inkluderande politiskt samarbete mellan partierna. Vi tackar tjänsteinnehavarna för det viktiga beredningsarbetet och de övriga partierna som deltagit till att detta budgetförslag nu kan läggas fram för fullmäktige och föreslår att budgeten godkännas.

SFP föreslår lösningar på personalbristen i Helsingfors

Personalbostäder och fortsatta löneförhöjningar vore en lösning för att locka arbetskraft inom småbarnspedagogik och vård till Helsingfors.

Läs föregående artikel

Flera jobb och mera pengar i handen

Den sysselsättande effekten av SFP:s alternativa budget för 2019 är 3000 fler arbetsplatser jämfört med regeringens budgetförslag. Det är en av de viktigaste slutsatserna i den konsekvensanalys som riksdagens utredningstjänst har gjort.

Läs följande artikel