Vi är den samlande politiska folkrörelsen för alla som vill arbeta för ett Finland med två levande nationalspråk, svenska och finska. Våra två språk är en nationell framgångsfaktor. Vi arbetar för en stark svenskhet, för en fungerande tvåspråkighet och för en levande nordism. Detta kombinerat med respekt för alla modersmål och kulturer i Finland.
Vi tror att enspråkigt svenska förvaltningslösningar, institutioner och miljöer skapar förutsättningar för en levande tvåspråkighet och stöder den finlandssvenska identiteten och kulturautonomin.
Reformer bör konsekvensbedömas ur ett språkperspektiv och förvaltningen ska rekrytera personal med kunskaper i båda nationalspråken. Såväl offentligt som privat producerade tjänster och service måste garanteras på båda nationalspråken.

Andreas Elfving

Ministerspecialmedarbetare (Adlercreutz)

Kontakt »