Helsingfors: Veronica Hertzberg vill bli ordförande för SFP i Helsingfors

– Jag är hedrad av att många bett mig kandidera till posten som ordförande för Svenska folkpartiet i Helsingfors och ställer mig ivrigt till förfogande, säger Hertzberg

Pressmeddelande SFP i Helsingfors 11.8.2016

Veronica Hertzberg har varit aktiv partimedlem flera år. I dag är hon, bland annat, styrelseordförande för Kårkulla samkommun, ordförande för utbildningsnämndens svenska sektion och II ersättare i Helsingfors stadsfullmäktige.

 – Jag är hedrad av att många bett mig kandidera till posten som ordförande för Svenska folkpartiet i Helsingfors och ställer mig ivrigt till förfogande. Som infödd helsingforsare och medlem i SFP:s fullmäktigegrupp har jag en gedigen kunskap och erfarenhet om hela Helsingfors, säger Veronica Hertzberg. 

Nästa vår är det kommunalval och jag vill arbeta för att SFP i Helsingfors samlar bra kandidater, går framåt i valet och får fler fullmäktigeplatser. I det rådande samhällsklimatet behövs SFP mer än tidigare, säger Veronica Hertzberg.

Politices magister Hertzberg jobbar som projektledare för svenska daghem och skolor på finska orter, inom Nätverket Vi10 och har tidigare bland annat arbetat som språkbadsombud på Folkhälsan och informatör både på Svenska kulturfonden och på Folktinget.

SFP i Helsingfors håller ett extra kretsmöte måndagen den 15 augusti och väljer ny ordförande eftersom Silja Sandelin-Borgarsdottir valdes till viceordförande för SFP under partidagen i juni.

För mer information, kontakta: Veronica Hertzberg, 050 581 9924, veronica.hertzberg@gmail.com

Anna Strömberg, kontaktchef i Helsingfors, 050 555 4607, anna.stromberg@sfp.fi

Regeringen handlar omänskligt

Regeringen presenterade i maj ändringar i utlänningslagen. Bland annat ska en person inte längre på basis av humanitärt skydd kunna få uppehållstillstånd.

Läs föregående artikel

Helsingfors:”Det är viktigt att tron på att kunna påverka beslut som berör en själv bibehålls”

Cecilia Ehrnrooth (43), pol.mag, vill bli nästa kretsordförande för SFP i Helsingfors. Ehrnrooth arbetar som personalchef på Folkhälsan och har länge varit lokalpolitiskt engagerad.

Läs följande artikel