Henrik Wickström ställer upp för omval till vice ordförande för SFP

Henrik Wickström ställer upp för omval till Svenska folkpartiets vice ordförande på partidagen i maj. Partidagen väljer tre vice ordförande för partiet.

Wickström känner sig motiverad att fortsätta som vice ordförande och hoppas bidra till att partiet gör ett lyckat kommunalval i juni. Han vill också stärka dialogen internt i partiet, något som han upplever speciellt viktigt. 

-Fokuset ligger nu på kommunalvalet i juni där jag hoppas att vi kan uppnå ett resultat på över 5 procent. Sedan är det viktigt att vi kan erbjuda tillräckligt med stöd för våra förtroendevalda, säger Wickström. 

SFP värnar om människans välmående och inser vikten av att man nu måste ta itu med det ökade psykiska illamåendet som ökat under coronaepidemin. 

– Det är nu vi bör satsa på det förebyggande arbetet för att undvika större samhälleliga problem och högre kostnader i framtiden, säger Wickström. 

Wickström ser att SFP har ett viktigt uppdrag när samhället ska stärkas efter coronakrisen. Sysselsättnings- och företagsfrågorna är viktiga och ska diskuteras framöver. Enligt Wickström är det viktigt att stärka verksamhetsförutsättningarna för näringslivet bland annat genom en skälig skattepolitik. 

-SFP har en viktig roll i regeringen när det gäller att föra företagarnas talan. Finland behöver sina företagare för att komma ut ur krisen. Det är viktigt att vi nu satsar på sysselsättningen, utbildningen och innovationer, säger Wickström. 

Henrik Wickström är 26 år och har fungerat som partiets vice ordförande sedan partidagen  2019. Wickström är kommunstyrelseordförande och kommunfullmäktigeledamot i Ingå. Han kandiderar i kommunalvalet i juni i Ingå. SFP:s partidag äger rum 29.5-30.5.2021.

Blomqvist: Bra att naturvärden och jaktmöjligheter tryggas i nyländska skyddsområden


- Jag gläder mig över att beslutet om nya naturskyddsområden i Nyland kombinerar skydd av naturvärden med fortsatta möjligheter till jakt, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Införandet av skyddsområden hjälper till att trygga värdefulla nyländska naturvärden, samtidigt som en fortsatt jakt fyller en viktig funktion med tanke på trafiksäkerhet, naturens mångfald och rekreation.

Läs föregående artikel

Henriksson: Ett genombrott av stora mått!


SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson gläds över Johnson Mattheys och Finlands Malmförädlings beslut att etablera sig i Vasa. Åtgärder i Finlands batteristrategi samt kapitaliseringen av Finlands Malmförädling ger resultat i form av byggandet av ett nytt batterikluster i Vasa.

Läs följande artikel