Henriksson: Ett genombrott av stora mått!

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson gläds över Johnson Mattheys och Finlands Malmförädlings beslut att etablera sig i Vasa. Åtgärder i Finlands batteristrategi samt kapitaliseringen av Finlands Malmförädling ger resultat i form av byggandet av ett nytt batterikluster i Vasa.

– Medvetna politiska val har gjort Finland till ett attraktivt land att investera i, speciellt gällande nya teknologier. Det ser vi i och med Johnson Mattheys val att investera i Finland. Det ska vi vara glada över. Investeringen bidrar till att det skapas nya jobb i en framtidsbransch och  för också med sig nytt kunnande till Finland.

– Den här investeringen stärker Vasaregionen och Österbotten samt hela Finland inom branschen. Större investeringar för alltid med sig positiva effekter till även andra företag och hela regionen. Genom dylika framtidsinvesteringar stärker vi en hållbar tillväxt och bygger grunden för vårt välfärdssamhälle. 

Finlands Malmförädling har den 19.4.2021 offentliggjort sina planer att investera i Vasa i en planerad katodmaterialfabrik. Det brittiska börsbolaget Johnson Matthey fungerar som samarbetspartner och dragare av fabriksinvesteringen.

Henrik Wickström ställer upp för omval till vice ordförande för SFP

Henrik Wickström ställer upp för omval till Svenska folkpartiets vice ordförande på partidagen i maj. Partidagen väljer tre vice ordförande för partiet.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors går till val med full kandidatlista!

SFP i Helsingfors kretsstyrelse har under sitt möte i april nominerat de sista kandidaterna inför kommunalvalet i juni.

Läs följande artikel