Henrik Wickström ställer upp i välfärdsområdesvalet

SFP:s vice ordförande och Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström ser det som oerhört viktigt att både de stora och de små kommunerna är representerade i det nya välfärdsområdet. Wickström kandiderar därför i det kommande valet.

-Det nya välfärdsområdet kommer att bestämma om frågor som berör varje människas vardag, nämligen hälsovården och räddningstjänsterna. Jag ställer upp i välfärdsområdesvalet för jag tycker det är viktigt att vi har en bred representation i de nya välfärdsområdena. Det är viktigt att det finns representanter också från de mindre kommunerna – det garanterar att besluten som tas beaktar kommunernas olika omständigheter, säger Wickström.

Det nya välfärdsområdesvalet hänger ihop med den stora social- och hälsovårdsreformen. Reformen görs för att vi ska kunna trygga vården och omsorgen också i framtiden. Alla ska ha likvärdiga möjligheter till vård – tillgången måste förbättras i synnerhet inom primärvården.

– För mig är det viktigt att man också i framtiden får vård när man behöver det och på ditt eget modersmål,svenska. Vården ska också vara nära och lättillgänglig. Vi behöver också kunna trygga servicen när det gäller psykisk ohälsa, där vi ser stora utmaningar i dagens läge, säger Wickström.

Wickström har varit fullmäktigeledamot i Ingå i 9 år. Han har fungerat som kommunstyrelseordförande i 5 år och som svenska folkpartiets vice ordförande sedan år 2019. Wickström är 27 gammal.

Välfärdsområdesvalet äger rum 23.1.2022

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi ställer upp i välfärdsområdesvalet i Västra Nyland

Svenska folkpartiet i Nyland har idag nominerat sina första kandidater till välfärdsområdesvalet. I valet väljs ledamöter till fullmäktigena för de nya välfärdsområden som i fortsättningen tar över ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet i Finland. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi är en av dem som nominerats.

Läs föregående artikel

Johan Bardy från Kotka valdes till SFP Samkretsens ordförande

SFP Samkretsen sammanträdde till extra kretsmöte i Tammerfors den 26 september 2021.

Läs följande artikel