Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi ställer upp i välfärdsområdesvalet i Västra Nyland

Svenska folkpartiet i Nyland har idag nominerat sina första kandidater till välfärdsområdesvalet. I valet väljs ledamöter till fullmäktigena för de nya välfärdsområden som i fortsättningen tar över ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet i Finland. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi är en av dem som nominerats.

– Jag har haft förmånen att få delta i arbetet med en vårdreform i riksdagen under två perioder och med två olika modeller och jag kan säga att jag blivit rätt så insatt i utmaningarna med vårt vårdsystem och med den nu godkända vårdreformens innehåll, både det som är bra, det som måste bli bättre – och också dess fallgropar, säger Rehn-Kivi. 

Rehn-Kivi medger att det finns en viss problematik kring att samma personer sitter på många olika förtroendeposter och på olika beslutsnivåer. Sakkunskapen inom vårdreformens mål och innehåll samt intresset för att försvara och utveckla servicen i hela det västnyländska välfärdsområdet argumenterar ändå för att ställa upp i detta första val. Det är nu verksamhetens riktlinjer dras upp, besluten för hela servicestrukturen görs och viktiga tjänstemannaposter tillsätts. 

– Vi behöver personer som är redo att arbeta för och bevara sådana tjänster som är viktiga för oss och som ser till att servicen fungerar klanderfritt också på svenska, på alla nivåer, från bashälsovård till specialsjukvård och från barnrådgivning till terminalvård. Därför har jag beslutat att ställa upp i valet, säger Rehn-Kivi. 

 

Välfärdsområdesvalet ordnas den 23 januari 2022.

Svenska folkpartiet i Nyland inleder nomineringen för välfärdsområdesvalet med starka kandidatlistor

Svenska folkpartiet i Nyland samlades till digitalt extra kretsmöte fredagen den 24 september. Mötet öppnades av kretsordförande Hanna Lönnfors.

Läs föregående artikel

Henrik Wickström ställer upp i välfärdsområdesvalet

SFP:s vice ordförande och Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström ser det som oerhört viktigt att både de stora och de små kommunerna är representerade i det nya välfärdsområdet. Wickström kandiderar därför i det kommande valet.

Läs följande artikel