Johan Bardy från Kotka valdes till SFP Samkretsens ordförande

SFP Samkretsen sammanträdde till extra kretsmöte i Tammerfors den 26 september 2021.

Under kretsmötet valdes Johan Bardy till ny ordförande. Bardy efterträder kretsens tidigare ordförande Peter Löfberg som avled i maj 2021. Till vice ordförande valdes Pia Tyyskä.

Vi går mot ett nytt val, välfärdsområdevalet i januari 2022. Samkretsens verksamhetsområde är brett och för oss är det viktigt att vi har kandidater i så många välfärdsområden som möjligt. Kommunalvalets resultat visar att allt fler vill ge sin röst till SFP, säger nyvalda kretsordförande Johan Bardy

– Vi har redan påbörjat förhandlingar om valförbund på vissa områden och kommer att offentliggöra dem inom några veckor. Det är ytterst viktigt att vi lyckas i vår kommunikation till väljarna, speciellt nu när det handlar om ett nytt val och frågor som berör människors välmående.  En röst på SFP är en röst på ett helhjärtat arbete för fungerande serviceformer där människan står i fokus, konstaterar Johan Bardy

– SFP Samkretsen representerar en stor del av Finland och inom kretsen ser vi en kraftig tillväxt, när allt fler nya medlemmar ansluter sig partiet. Detta visade resultatet i kommunalvalet när vi fick nya invalda fullmäktigeledamöter i Sastamala och Enare, utöver de tidigare som vi haft i olika kommuner, säger viceordförande Pia Tyyskä

Kretsens verksamhetsområde är Kymmenedalen, Savolax-Karelen, Tavastland, Birkaland, Satakunta, Mellersta- Finland, Norra Österbotten och Lappland.

Henrik Wickström ställer upp i välfärdsområdesvalet

SFP:s vice ordförande och Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström ser det som oerhört viktigt att både de stora och de små kommunerna är representerade i det nya välfärdsområdet. Wickström kandiderar därför i det kommande valet.

Läs föregående artikel

Wickström: Flytta den svenskspråkiga räddningsutbildningen från Kuopio till huvudstadsregionen

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att den svenskspråkiga räddningsutbildningen flyttas från Kuopio till huvudstadsregionen. Den senaste kursen för brandmän på svenska ordnades 2012. Enligt Wickström skulle en flytt av utbildningen öka intresset och möjligheterna för svenskspråkiga att gå brandmannautbildningen.

Läs följande artikel