Henrik Wickström vill bli ny ordförande för Svenska Finlands Folkting

Henrik Wickström, nyinvald riksdagsledamot för Svenska folkpartiet, vill bli ny ordförande för Svenska Finlands Folkting. Sandra Bergqvist, sittande ordförande, har meddelat att hon inte ställer upp för omval.

– Folktinget har en viktig lagstadgad uppgift att bevaka de svenskspråkigas rättigheter och vi vet att det finns mycket att göra på den här fronten. Det handlar bland annat om säkerställandet av fungerande vårdkedjor på svenska, utbildning på svenska och säkrandet av offentliga säkerhetstjänster på svenska, konstaterar Wickström.

– Jag har erfarenhet från den kommunala sektorn men även från välfärdsområdets vardag. Med den erfarenhet jag har från de här sektorerna vill jag bidra till det att Folktingets bevakning inom de här områdena stärks, säger Wickström. 

Folktinget grundades 1919 med huvuduppgift att arbeta för svenska språkets ställning i Finland. Folktinget bevakar och främjar den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och intressen över de politiska gränserna.

Wickström är 28 år och bosatt i Ingå. Till sin utbildning är han politices magister.

Hanna Lönnfors fortsätter leda SFP i Nyland

Svenska folkpartiet i Nyland samlades till kretsmöte i Karis torsdagen den 11 maj. Hanna Lönnfors från Borgå återvaldes som ordförande för kretsen. Nina af Hällström från Esbo återvaldes till viceordförande, och Ville Berglund från Raseborg valdes till ny viceordförande för kretsen.

Läs föregående artikel

Antfolk ställer inte upp för omval

SFP i Österbottens kretsordförande Henrik Antfolk ställer inte upp för omval. Efter fem år i presidiet för den österbottniska kretsen varav ett år som kretsordförande är det dags för honom att ge klubban vidare. Dessa 5 år har kantats av idel val, Eu-val, riksdagsval, kommunalval samt välfärdsområdesval.

Läs följande artikel