Henrik Wickström vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

Henrik Wickström, 28 år och från Ingå, ställer upp för omval till vice ordförande för SFP. Partiet väljer ordförande och tre vice ordföranden på partidagen i Tammerfors den 10-11.6.

-Jag känner mig motiverad att fortsätta i mitt uppdrag. Vi lever i oroliga tider där det världspolitiska läget är turbulent och jag är övertygad om att SFP med sin starka värdegrund behövs nu mer än någonsin, säger Wickström.

-Just nu pågår regeringsförhandlingar som skapar diskussion i media, och vi har två val under nästa verksamhetsperiod. Detta kräver engagemang av hela partiets ledning, fortsätter Wickström.

Wickström har varit vice ordförande för SFP sedan partidagen 2019. Wickström är nyinvald riksdagsledamot och kommunstyrelsens ordförande i Ingå sedan 2017. Han är också förtroendevald i västra Nylands välfärdsområde och färsk ordförande för Folktinget.

-Som partiets vice ordförande vill jag fortsätta vara ett stöd för hela partiet och ihärdigt jobba för ett framgångsrikt Finland. Jag har starka visioner om hur vi ska stärka sysselsättningen och ekonomin och därmed skapa tillväxt. Vårdsektorn står inför stora utmaningar som vi behöver lösa på både det nationella och det regionala planet, så att vi kan främja människors välmående, både det psykiska och fysiska. Allt detta och mycket mer vill jag fortsätta arbeta för som vice ordförande, konstaterar Wickström.

Just nu medverkar Wickström i regeringsförhandlingarna. Wickström fick över 7300 röster i riksdagsvalet 2023.

Annika Kuoppamäki är Otto Anderssons riksdagsassistent

Politices kandidat Annika Kuoppamäki har börjat arbeta som assistent för riksdagsledamot Otto Andersson. Kuoppamäki har under det senaste året jobbat som kampanjkoordinator för SFP i Nyland och varit praktikant på Statens revisionsverk. Hon är hemma från Sibbo och studerar statskunskap vid Åbo Akademi.

Läs föregående artikel

Henriksson slår rekord som justitieminister

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson har på söndagen den 4 juni fungerat som justitieminister sammanlagt 2898 dagar. Hon blir därmed den minister som innehaft justitieministerposten längst i Finland.

Läs följande artikel