Henriksson: Bra att omkomna beväringars anhöriga får ersättning

Ingenting kan ersätta ett människoliv som har gått förlorat, men fosterlandet bör behandla beväringar och fredsbevarare lika.

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson välkomnar regeringens löfte om att höja de blygsamma ersättningarna till omkomna beväringars anhöriga. Strax före jul ställde SFP ett skriftligt spörsmål till social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.

− Det är glädjande att social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila (Blå) har svarat och att hon lovar lagändringar som höjer ersättningarna till de anhöriga till omkomna beväringar, säger Henriksson.

Enligt nuvarande lagstiftning betalar Statskontoret bara ut 4810 euro i ersättning för begravningskostnader. Om den avlidne eller avlidna är gift betalas ersättning som familjepension till änka/änkling och barn. Men någon egentlig ersättning för dödsfallet betalas inte.

För militärer som dör i internationella krishanteringsuppdrag betalas däremot 200 000 euro och det betalas ut till en namngiven förmånstagare.

Ministern lovar i sitt svar till Henriksson utreda möjligheten för när ändringen kunde träda i kraft och om en eventuell retroaktiv tillämpning kunde vara möjlig.

− Ingenting kan ersätta ett människoliv som har gått förlorat, men fosterlandet bör behandla beväringar och fredsbevarare lika på den här punkten.

− Det vore en värdig gest om staten gällande olyckor som inträffat under Finlands 100-årsjubileumsår undantagsvis kunde höja ersättningen retroaktivt för de anhöriga till omkomna beväringar, säger Henriksson.

Tre beväringar från Nylands Brigad omkom i oktober då de färdades i ett militärfordon som kolliderade med ett tåg i obevakad plankorsning i Skogby i Raseborg.

Torvalds: Svenskarna lutar åt ett Nato-medlemskap, vad gör vi?

Personligen har jag kommit över min mentala VSB-pakt, men hur är det med de övriga kandidaterna?

Läs föregående artikel

Torvalds: Vi behöver klarspråk

Det behövs politiskt ledarskap som vågar tala klarspråk och stå upp för sanningen – utan att flirta med de populistiska strömmarna.

Läs följande artikel