Torvalds: Svenskarna lutar åt ett Nato-medlemskap, vad gör vi?

Personligen har jag kommit över min mentala VSB-pakt, men hur är det med de övriga kandidaterna?

Enligt den senaste opinionsmätningen i Sverige är en majoritet av svenskarna för ett Nato-medlemskap. Aftonbladet (14.1.2018) har låtit göra en opinionsmätning som visar att 43 procent av svenskarna är för ett Nato-medlemskap, vilket är 6 procentenheter fler än året innan. 37 procent av de svararande motsätter sig ett Nato-medlemskap, vilket är 5 procentenheter färre än för ett år sedan.

− Svenskarna bildar sig en ståndpunkt, medan vi fastnar i ett tankemönster som hör hemma i VSB-tidevarvet, säger presidentkandidaten Nils Torvalds.

Försvarsalliansen Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg konstaterade i en intervju för Dagens Nyheter (DN 12.1.2018) att säkerhetsgarantierna inte omfattar icke-medlemmar.

− Stoltenberg säger i själva verket att det inte uppstår de allianser som vi skulle behöva i fall av en kris. Därför bör vi ansöka om medlemskap då läget är lugnt, säger Torvalds.

Partiledaren för Sveriges Moderater, Ulf Kristersson, vill att Sverige ansöker om Nato-medlemskap inom de närmaste tio åren. De borgerliga partierna i Sverige stöder tanken.

− Bakom vem rygg försöker de borgerliga i Finland att gömma sig? Är de rädda för att visa vägen? Var klämmer skon? Frågar sig Torvalds.

− Det här är en form av populism då man är ängslig för den offentliga opinionen och inte vågar komma ut. Om Sverige ansöker om medlemskap bör vi vara redo att följa efter. Vi kan inte inleda diskussionen först då.

Torvalds tror inte att EU:s solidaritetsklausul räcker som säkerhetsgaranti.

− Det är osannolikt att det nås enhällighet i EU som skulle innebära mer än sanktioner och omtanke.

 För exakt 40 år sedan var Torvalds elektorskandidater i presidentvalet för Urho Kekkonen. Det var också Paavo Väyrynen och Sauli Niinistö.

 − Personligen har jag kommit över min mentala VSB-pakt, men hur är det med de övriga kandidaterna?

 

 

Torvalds: vi har inte råd med tudelningen

Det är vår skyldighet att försvara människorna som riskerar att hamna utanför.

Läs föregående artikel

Henriksson: Bra att omkomna beväringars anhöriga får ersättning

Ingenting kan ersätta ett människoliv som har gått förlorat, men fosterlandet bör behandla beväringar och fredsbevarare lika.

Läs följande artikel