Torvalds: Vi behöver klarspråk

Det behövs politiskt ledarskap som vågar tala klarspråk och stå upp för sanningen – utan att flirta med de populistiska strömmarna.

– Det finns inget optimalt läge mellan lögn och sanning. Då falska nyheter blir allt vanligare och har kommit åt att påverka utgången i såväl det amerikanska presidentvalet som i Brexit-omröstningen är det allt tydligare att det behövs ett starkt politiskt ledarskap som sätter ner foten, säger europaparlamentariker, presidentvalskandidat Nils Torvalds.

I samband med flyktingströmningarna för två år sedan gick diskussionen så långt att man i Finland började tala om två poler i debatten. Samtidigt användes den av författaren Jyri Paretskoi  lanserade begreppet ”förnuftiga människor” som någon sorts jämviktsläge i diskussionen.

– Det är inte acceptabelt, säger Torvalds.

– Om den ena polen vill följa våra internationella förpliktelser och agera som det anstår ett västerländskt land och den andra vill stänga gränserna och knippa ihop oss med Östeuropa är det optimala läget inte någonstans mittemellan. Om den ena sidan talar sanning och den andra sidan hittar på finns inte det rätta läget att hitta i en halvsanning. Därför behövs politiskt ledarskap som vågar tala klarspråk och stå upp för sanningen – utan att flirta med de populistiska strömmarna.

Henriksson: Bra att omkomna beväringars anhöriga får ersättning

Ingenting kan ersätta ett människoliv som har gått förlorat, men fosterlandet bör behandla beväringar och fredsbevarare lika.

Läs föregående artikel

Torvalds: Ett starkt EU är en nödvändighet, men vad gör Finland?

Ska vi gå in för ett starkare EU eller bli en ”lightversion” av Polen och Ungern samtidigt som vi hoppas att EU ställer upp för oss i händelse av en krissituation?

Läs följande artikel