Borgarsdóttir Sandelin: Satsa på klimatet, familjerna och flera jobb

SFP i Helsingfors nominerade idag Silja Borgarsdóttir Sandelin till kandidat i riksdagsvalet 2019.

– Vi vet att det går åt skogen med såväl näring, natur som ekonomi om vi fortsätter vår ohållbara och klimatskadande livsstil. Vi behöver en förändring som tvingar oss att tänka om. Vi behöver förnyelsebar energi istället för kolkraft, renare teknik och bränslen i trafiken och mindre värmesvinn från byggnader, säger Borgarsdóttir Sandelin.

– Den finska familjepolitiken är föråldrad. Den borde förnyas så att barn får bästa möjliga start i livet genom bland annat främjandet av en avgiftsfri småbarnspedagogik. Föräldrar borde få större flexibilitet att delta i både familjeliv och arbetsliv.- Sysselsättningsgraden är för låg och politiken stel. Ekonomin och välfärden skulle stödas genom att behovsprövningen för utländsk arbetskrafts slopas, studerandes inkomstgränser höjs, delningsekonomi uppmuntras och att det görs satsningar på bättre arbetshälsa. Borgarsdóttir Sandelin är vice ordförande för Svenska folkpartiet, inbiten nordist, tidigare handbollsspelare på FM-nivå och jobbar som politiskt sakkunnig. 

 

Tilläggsinformation:Silja Borgarsdóttir Sandelin, 050 366 8291, silja@sfp.fiJohanna Sandberg, kampanjchef, 050 306 9008, sandjohanna@gmail.com

Henriksson: De mindre sjukhusen måste få operera igen

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson är besviken att riksdagens social- och hälsovårdsutskott i dag valde att inte ge de mindre sjukhusen rätten att utföra dagkirurgiska operationer.

Läs föregående artikel

Finland behöver satsningar på klimatet, företagsamheten och de ungas välmående

I helgen nominerade SFP i Helsingfors sina första kandidater till riksdagsvalet som ordnas i april 2019.

Läs följande artikel