En förbättrad folkhälsa skapas av satsningar på en mängd olika faktorer: motion, våra livsmedel, välmående i arbetet, psykisk hälsa och många fler.
Allt SFP gör, gör vi för att finländarna ska må bättre, leva längre och vara lyckligare.

Andreas Elfving

Ministerspecialmedarbetare (Adlercreutz)

Kontakt »

Rehn-Kivi: Sjunkande vaccintäckningsgrad hos barn oroar, viktigt att rådgivningstjänsterna fungerar också i undantagstider

”MPR-vaccinets täckningsgrad, som skyddar mot mässling, röda hund och påssjuka, har sjunkit i hela landet. I Nyland med hela 17,7 procentenheter jämfört med ifjol, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi. Rehn-Kivi som också är ordförande för riksdagens vaccingrupp har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om ärendet.

Henriksson om begränsningen av ut- och inresa till Nyland: Regeringen vill skydda liv

Regeringen har igår beslutat att begränsa rörelse mellan Nyland och resten av Finland under tre veckor, fram till den 19.4. Beslutet gjordes för att stävja coronaepidemins framfart i andra delar av landet och därmed förhindra att sjukvården överbelastas så att alla inte får den vård de behöver. I Nyland är förekomsten av coronafall över dubbelt större än förekomsten i övriga Finland

Henriksson efterlyser friskhetsreform

Vår ekonomi förlorar årligen miljardbelopp på grund av sjukpensioner och sjukfrånvaro. Här kan man med riktade åtgärder nå ordentliga inbesparingar, samtidigt som individens livskvalitet och mentala välmående förbättras.