En förbättrad folkhälsa skapas av satsningar på en mängd olika faktorer: motion, våra livsmedel, välmående i arbetet, psykisk hälsa och många fler.
Allt SFP gör, gör vi för att finländarna ska må bättre, leva längre och vara lyckligare.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Henriksson efterlyser friskhetsreform

Vår ekonomi förlorar årligen miljardbelopp på grund av sjukpensioner och sjukfrånvaro. Här kan man med riktade åtgärder nå ordentliga inbesparingar, samtidigt som individens livskvalitet och mentala välmående förbättras.