SFP i Esbo fördelade förtroendeuppdrag

Svenska Folkpartiet i Esbo har fördelat förtroendeuppgifterna för den nya fullmäktigeperioden. Fullmäktigegruppen har också konstituerat sig.

Christina Gestrin fortsätter i stadsstyrelsen de första tre åren, därefter tar Karin Cederlöf vid. Gestrin och Cederlöf fungerar som varandras ersättare i stadsstyrelsen och blir samtidigt medlemmar i stadsstyrelsens sektioner. 

Christina Gestrin ser fram emot att fortsätta uppdraget i stadsstyrelsen under den kommande perioden. 

– Både förberedelserna inför den kommande vårdreformen, då social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde, och återgång till normalt liv i efterdyningarna av coronapandemin är på agendan i staden. Stadsstyrelsen tar en större roll i klimatarbetet eftersom Esbo har som mål att bli koldoxidneutralt senast år 2030, säger Gestrin.

Karin Cederlöf är ny fullmäktigeledamot och tacksam för förtroendet. 

– Jag är väldigt glad att tilldelas så viktiga förtroendeposter. Jag väntar med iver på att få jobba för de frågor som är viktiga för mig: klimatet, naturen och äldres rättigheter, säger Cederlöf.

Nina af Hällström som valdes till gruppordförande känner sig ivrig och inspirerad att ta över uppdraget.

– Jag ser speciellt fram emot samarbete över partigränserna. Fullmäktigestrategin ska fastslås, budgetförhandlingarna står bakom knuten och så har vi vårdreformen, som kommer att medföra stora förändringar. Jag är glad att ha en fin fullmäktigegrupp som mitt stöd. Tillsammans kan vi arbeta för den värdegrund som SFP står för här i Esbo, säger af Hällström.

Eva-Lena Gästrin blir ny ordförande i Nämnden Svenska Rum.

– Efter fyra år som medlem i nämnden ser jag fram emot att leda den. Speciellt nu, efter coronapandemin, är det viktigt att både barn, ungdomar och all personal får det stöd och de resurser som behövs, säger Gästrin.

Päivi Puntila valdes till vice ordförande för den tvärsektoriella gruppen ”Ett livskraftigt Esbo”. Puntila, som är finskspråkig, är nyvald fullmäktigeledamot och är speciellt glad, att så många finskspråkiga den här gången har valt att rösta på SFP. 

– Våra liberala och människonära värderingar är viktiga för många väljare, som kanske för första gången såg SFP som ett alternativ, säger Puntila.

Anders Portin blir ny ordinarie medlem i stadsplaneringsnämnden är samtidigt både ödmjuk och glad över uppdraget. 

– Det känns fint att få vara med och styra stadsplaneringen och genom planeringen främja bostadsförhållanden och näringslivet. Men jag är också väl medveten om att det inte är en helt lätt uppgift i en snabbt växande stad, säger Portin.

En lista på alla fötroendevalda finns på esbosfp.fi

Henriksson: Finland får sin äldreombudsman

Presidenten har idag stadfäst förslaget att inrätta tjänsten som äldreombudsman. Ombudsmannen skulle få i uppgift att bevaka de äldres ställning och rättigheter samt att föra fram de äldres perspektiv i den samhälleliga diskussionen och beslutsfattandet. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är nöjd.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors: Kretsordförande Cecilia Ehrnrooth ställer upp för omval

Nuvarande kretsordförande Cecilia Ehrnrooth har meddelat att hon ställer sig till förfogande för omval. Hon har sedan 2016 svingat ordförandeklubban i Helsingfors.

Läs följande artikel