Henriksson: ”Fulljouren vid VCS är resultatet av idogt lagarbete och ny regering”

– Vasa kan få ansvar för nationellt kompetenscenter för patientsäkerhet

Vasa centralsjukhus fulljoursfest gästades idag av bland annat SFP:s partiordförande, justitieminister 

Anna-Maja Henriksson. Festen ordnades för att fira den fulljoursstatus som nya regeringen beviljat Vasa centralsjukhus. Beslutet är centralt för tryggandet av de språkliga rättigheterna och speciellt vård på eget modersmål i Österbotten.

 – Jag är otroligt glad och stolt att jag idag kan stå här och fira Vasa centralsjukhus fulljour. Rättvisan segrade efter en lång och mödosam kamp som många deltog i. Det har handlat om lagarbete, där alla involverade har fått prestera sitt yttersta på de platser de haft för att påverka. Nu ser vi slutresultatet, sade Henriksson i sitt tal idag.

Regeringen har också tänkt att VCS framöver får nationellt ansvar för patient- och klientsäkerhetscentret. VCS beviljades sammanlagt 3 miljoner euro i tilläggsfinansiering för de kommande åren för att bland annat höja kompetensen och stärka sjukhuset.

– För mig och Svenska folkpartiet var tanken att Vasa centralsjukhus inte skulle vara ett av landets fulljourssjukhus fullständigt otänkbar. Det finns så många starka argument som talar för fulljour på VCS. Landskapet Österbotten har en positiv befolkningsutveckling och en ökande sysselsättningsgrad, vården på VCS har ständigt varit på god nivå och dessutom är Österbotten det enda landskapet där de två språkgrupperna är nästan lika stora och där vård på såväl svenska som finska kan garanteras bäst.

– Sällan har en sjukvårdsfråga upplevts så orättvis av så många. Jag vill tacka alla som visat sin åsikt och deltagit i kampen för fulljouren. Resultatet visar också med all tydlighet att man kan påverka genom att rösta i val. Det har betydelse vem som sitter vid borden där besluten fattas. Idag är en glädjens dag, avslutade Henriksson sitt tal inför en stor folkmassa som samlats i sjukhusets aula.

Hur säkra tillräcklig personal inom äldrevården?

Vi vill se ett seniorvänligt samhälle för våra äldre och en personal inom äldreomsorgen som trivs och har möjligheter att utvecklas i sitt arbete.

Läs föregående artikel

SFP i Nyland: Bevara Raseborgs sjukhus

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse (HUS) har idag (2.3) för första gången behandlat rapporten om framtiden för Raseborgs sjukhus på sitt styrelsemöte. Beslut om sjukhusets framtid ska fattas av HUS styrelse tidigast 6.4.2020. Svenska folkpartiet i Nyland ställer sig mycket kritiskt till att HUS ska fatta beslut om sjukhuset då regeringen samtidigt bereder en ny landskapsreform. Raseborgs sjukhus behövs och dess verksamhet ska utvecklas, inte avvecklas.

Läs följande artikel