SFP i Nyland: Bevara Raseborgs sjukhus

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse (HUS) har idag (2.3) för första gången behandlat rapporten om framtiden för Raseborgs sjukhus på sitt styrelsemöte. Beslut om sjukhusets framtid ska fattas av HUS styrelse tidigast 6.4.2020. Svenska folkpartiet i Nyland ställer sig mycket kritiskt till att HUS ska fatta beslut om sjukhuset då regeringen samtidigt bereder en ny landskapsreform. Raseborgs sjukhus behövs och dess verksamhet ska utvecklas, inte avvecklas.

– Det finns ingen logik i att HUS redan nu ska avgöra Raseborgs sjukhus framtid med en vårdreform på kommande. Detta ärende borde absolut ligga på det nya landskapets bord, säger SFP i Nylands kretsordförande Dan Johansson.

Det förslagna Västra Nylands landskap blir det största svenskspråkiga landskapet med nästan 60 000 svenskspråkiga invånare. Detta innebär 13 procent av befolkningen. Med en så stor andel finns det all anledning att säkerställa den svenska servicen man i dagsläget får vid Raseborgs sjukhus. Raseborgs sjukhus behöver resurser och arbetsro för att kunna utveckla sin verksamhet och för att kunna rekrytera personal.

– Raseborgs sjukhus behöver en samjour som ska vara öppet dygnet runt. Det nya landskapet är vidsträckt och det räcker inte bara med Lojo och Jorvs sjukhus. Det är oerhört viktigt att stärka Raseborgs sjukhus för hela regionens bästa, avslutar Johansson.

Henriksson: ”Fulljouren vid VCS är resultatet av idogt lagarbete och ny regering”

- Vasa kan få ansvar för nationellt kompetenscenter för patientsäkerhet

Läs föregående artikel

Blomqvist: Låt Raseborgs sjukhus få fortsätta!

Diskussionen om Raseborgs sjukhus osäkra framtid går het. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har frågan på sin agenda och kommer i vår att ge sitt utlåtande om en arbetsgrupps slutrapport om verksamhetsmodellen för sjukvården på Raseborgs sjukhus. Då avgörs om sjukhuset i framtiden kan fortsätta med samjour eller inte. En slopad samjour vid Raseborgs sjukhus skulle betyda att operationer under anestesi skulle upphöra.

Läs följande artikel