Henriksson ifrågasätter regeringens funktionsduglighet

Enligt media konstaterade utrikesminister Timo Soini på ett infotillfälle idag morse att han välkomnar medborgarinitiativet om en folkomröstning kring Finlands medlemskap i Europeiska Unionen.

Sannfinländska riksdagsgruppens ordförande Sampo Terho anser att en folkomröstning bör diskuteras i samband med nästa val, medan ordförande för riksdagens ekonomiutskott Kaj Turunen efterlyser en folkomröstning i Finland om sådana ordnas i andra EU-länder.

– Dessa illa dolda hot som ifrågasätter Finlands EU-medlemskap är mycket skadliga för Finlandsbilden. Att ett regeringsparti med utrikesministerposten talar för en linje som skiljer sig så radikalt från regeringsprogrammets och Finlands linje tyder på allvarliga problem i vår EU-politik, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Medan Sannfinländare flaggar för Finlands utträde ur EU, säger Samlingspartiets nyvalda partiordförande, finansminister Petteri Orpo, att regeringskollegernas prat om en folkomröstning kring Finlands EU-medlemskap är ansvarslöst. Orpo menar att Sannfinländarnas prat om att lämna EU försämrar landets framtidsutsikter och hämmar den tilltagande ekonomiska tillväxten. Henriksson håller med Orpo i hans resonemang.

– Jag levde i tron att statsministern valde en trepartiregering på grund av det interna förtroende partierna hade för varandra, och för att samarbetet dessa tre emellan skulle löpa så smidigt som möjligt. ”Nu är vi ett regeringsparti som för ut vår gemensamma linje” sade Sipilä i samband med regeringsförhandlingarna. På rak arm kommer jag inte på en enda fråga utöver knytnävshälsningen i samband med det urvattnade samhällsfördraget som regeringspartierna har varit överens om. Nu senast är man, förvisso lyckligtvis, oense om Finlands EU-politik.

– Efter Storbritanniens beklagliga röstningsresultat måste Finland och EU blicka framåt och hitta en så bra lösning som möjligt. I såhär turbulenta tider behövs det stabilitet och ledarskap. Kan en regering som är såhär oense ens fungera?

EU behöver gå stärkt ur krisen!

Europaparlamentet samlades idag tisdag till ett extrainsatt plenum för att diskutera följderna av torsdagens folkomröstning om Storbritanniens EU-medlemskap.

Läs föregående artikel

Vårdreformen ett stort frågetecken för svenskan

Det är fortfarande helt öppet hur de språkliga rättigheterna ska garanteras i samband med vårdreformen.

Läs följande artikel