EU behöver gå stärkt ur krisen!

Europaparlamentet samlades idag tisdag till ett extrainsatt plenum för att diskutera följderna av torsdagens folkomröstning om Storbritanniens EU-medlemskap.

Europaparlamentet enades om en resolution som poängterar vikten av att processen nu snabbt går vidare. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson och europaparlamentariker Nils Torvalds diskuterade frågan i Bryssel idag.

– Storbritanniens folk uttryckte i torsdagens folkomröstning en vilja att lämna den Europeiska Unionen. Det är ett beslut vi verkligen beklagar. Nu måste vi blicka framåt och hitta en så bra lösning som möjligt för alla inblandade parter, säger Henriksson.

För att de formella förhandlingarna ska kunna inledas måste Storbritannien i enighet med Lissabonfördragets artikel 50 meddela de övriga medlemsstaterna sin vilja att lämna Unionen. Europaparlamentet uppmanar i resolutionen Storbritanniens statsminister att utan dröjsmål inleda processen.

– Det är viktigt att Storbritannien nu snarast tar ställning till hur man tänker gå vidare. Den politiska och ekonomiska osäkerhet som uppstår till följd av det oklara rättsläget är mycket skadlig för ekonomin, investeringsviljan och jobben i såväl Storbritannien som i Finland och resten av EU. Att i ett sådant läge dra ut på tiden genom att inte lämna in en formell begäran är inget annat än ansvarslöst, säger Torvalds.

– Samtidigt ska vi komma ihåg att valet att lämna EU är Storbritanniens eget. För Finland, och för Europa är ett EU med Storbritannien mycket bättre. Nu måste vi se till att EU går stärkt ur krisen, och att populismen och främlingsfientligheten inte ges utrymme, säger Henriksson.

Resolutionen uttrycker vidare behovet av reform för EU-systemet. Henriksson och Torvalds håller med:

– Folkomröstningen visar att det finns ett behov av reformer i EU. För att återfå medborgarnas förtroende måste EU bli mer demokratiskt och transparent. Det här är något vi gemensamt på europeisk, nationell och regional nivå behöver arbeta för att förverkliga.

”EU bör ha is i magen”

De nordiska EU-länderna behöver ta ett större gemensamt ledarskap i EU nu efter Brexit, säger Mats Löfström, Svenska riksdagsgruppens andra vice ordförande.

Läs föregående artikel

Henriksson ifrågasätter regeringens funktionsduglighet

Enligt media konstaterade utrikesminister Timo Soini på ett infotillfälle idag morse att han välkomnar medborgarinitiativet om en folkomröstning kring Finlands medlemskap i Europeiska Unionen.

Läs följande artikel