Henriksson: Jouren i Jakobstad tryggad

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson gläds över social- och hälsovårdsministeriets beslut att Jakobstads sjukhus får fortsatt tillstånd för allmän dygnet-runt-jour.

-Jouren i Jakobstad är nu tryggad för de närmaste tre åren. Jouren vid Jakobstads sjukhus har fungerat med specialtillstånd från social- och hälsovårdsministeriet sen 2018 och det tillståndet får nu en fortsättning. Det är ett viktigt beslut, nu kan invånarna i Jakobstadsregionen pusta ut och personalen vid jouren får arbetsro, säger Henriksson. 

Österbottens välfärdsområde har sökt om förlängning av tillståndet. Dagens beslut av social- och hälsovårdsministeriet gäller för tiden 1.1.2023-31.12.2025.

-Jag har under höstens lopp diskuterat saken med min ministerkollega Krista Kiuru vid ett flertal tillfällen. Jag vill passa på att tacka henne för ett gott samarbete i den här frågan, säger Henriksson.

Adlercreutz: Sysselsättningsmålen överträffades, men vi kan bättre.

Sysselsättningen är på rekordnivå. Statistikcentralens senaste siffror från november visar på en sysselsättningsgrad på 74,7%. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är nöjd, men påpekar, att arbetskraftsbristen oroar.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Kompetenskravet på färjeförare måste granskas nu!

Sänkta kompetenskrav på färjeförare på färjepasset Nagu-Korpo i den åboländska skärgården oroar riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), medlem i riksdagens kommunikationsutskott. Bergqvist har lämnat in ett skriftligt spörsmål där hon frågar hur trafiksäkerheten kommer att garanteras framöver.

Läs följande artikel