Bergqvist: Kompetenskravet på färjeförare måste granskas nu!

Sänkta kompetenskrav på färjeförare på färjepasset Nagu-Korpo i den åboländska skärgården oroar riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), medlem i riksdagens kommunikationsutskott. Bergqvist har lämnat in ett skriftligt spörsmål där hon frågar hur trafiksäkerheten kommer att garanteras framöver.

I början av år 2023 ska landets största vajerfärja inleda trafiken mellan Nagu och Korpo. Hittills har en frigående färja trafikerat det livligt trafikerade färjepasset. Förändringen är möjlig till följd av en lagändring som möjliggör en virtuell styranordning på vajerfärjor istället för den traditionella fysiska vajern. 

– Att färjan nu blir en vajerfärja innebär att behörighetskraven för färjeföraren sänks radikalt jämfört med nuläget. Det här känns avigt, speciellt eftersom färjans kapacitet ökar märkbart. I praktiken krävs det inget annat av föraren på en vajerfärja än det att personen är 18 år, har ett läkarintyg och fått en introduktion i hur fartyget fungerar. Det krävs ingen form av sjömansutbildning över huvud taget trots att färjan är 70 m lång och kan ta 52 bilar, säger Bergqvist.

Kommunikationsutskottet lyfte upp frågan om färjeförarnas kompetenskrav då lagändringen om virtuell styranordning på vajerfärja behandlades i riksdagen i februari 2022. Man var orolig för den här situationen där livligt trafikerade färjepass lagligt kan ändras till vajerfärjepass, vilket betyder lägre kompetenskrav hos färjeföraren. 

– Kommunikationsutskottet skrev i sitt betänkande att en utredning av kompetenskraven är brådskande. Kommunikationsministeriet meddelade då att en utredning där även definitionerna av vajerfärja och frigående färja granskas ska göras i brådskande takt. Men inget har ännu hänt, konstaterar Bergqvist.

Bergqvist efterlyser nu snabba åtgärder. Redan år 2018 har Olycksutredningscentralen i samband med en utredning då en vajerfärja körde på grund i Velkua rekommenderat att kommunikationsministeriet borde bereda en lagändring som leder till att vajerfärjor definieras som fartyg. 

– Vi talar om stora färjor som kan frakta över 100 människor på en gång. Dessutom fraktas det stora mängder bränsle och andra potentiellt farliga ämnen över den smala men viktiga farleden in till Åbo. Det handlar om att upprätthålla en trygg landsväg. Nu är vi i en situation där personer utan någon som helst yrkeskompetens kan köra sådana färjor. Jag hoppas vi inte behöver gå så långt att en olycka inträffar innan man inser allvaret. Utredningen behövs nu, avslutar Bergqvist.

Henriksson: Jouren i Jakobstad tryggad

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson gläds över social- och hälsovårdsministeriets beslut att Jakobstads sjukhus får fortsatt tillstånd för allmän dygnet-runt-jour.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland nominerade kandidater inför riksdagsvalet 2023

SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse nominerade två kandidater till riksdagsvalet på styrelsemötet den 21 december.

Läs följande artikel