SFP i Österbotten nominerar Kenth Nedergård till kandidat i riksdagsvalet

SFP i Österbotten nominerar Kenth Nedergård till kandidat i riksdagsvalet. Nedergård är verksamhetsledare för Världsarvet i Kvarken r.f., fullmäktigeledamot och samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Korsholm. Han har varit engagerad i SFP i närmare 40 år, från att ha varit aktiv i SU till olika förtroendemannaposter så som bland annat lokalavdelningens ordförande i Solf.

– Arbetet för det svenska språkets ställning är det som driver mig. Vi har under den här valperioden sett hur svenskan fått stryk då SFP inte varit med i regeringen som en garant för svenskan. Österbotten behöver en stark svensk röst, konstaterar Nedergård.

– I kampanjen utgår jag från Korsholm, som är en viktig bastion för det svenska i Finland. Korsholm är en trygg, lycklig och välfungerande kommun. Det som är bra för Korsholm är bra för Österbotten, fortsätter Nedergård.

SFP i Österbottens kretsordförande Martin Norrgård gläder sig åt Nedergårds kandidatur.

– Nedergård kompletterar kandidatlistan ypperligt. Nedergård har ett starkt stöd bland korsholmarna och hans långa erfarenhet är genuint uppskattad, säger Norrgård.

Tidigare har SFP i Österbotten nominerat Kari Harju, Anna-Maja Henriksson, Christoffer Ingo, Ida-Marie Jungell, Leena Nikkari-Östman, Anders Norrback, Mikko Ollikainen, Nanna Rosengård, Niclas Sjöskog, Hans Snellman, Sari Somppi, Ulf Stenman, Joakim Strand och Marjo Österdahl till kandidater i riksdagsvalet.

Henriksson: Mera pengar behövs nu för bättre övervakning

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen utan dröjsmål ger en tilläggsbudget med resurser för bättre övervakning så att vanvård inom äldreomsorgen kan förebyggas i tid.

Läs föregående artikel

Vi behöver våra lokala sjukhus

De mindre sjukhusen på olika håll i svenskfinland har under de senaste åren varit hårt angripa. Servicen har naggats i kanterna och oron har stigit bland befolkningen.

Läs följande artikel