Henriksson: Nolltolerans för sexuella trakasserier i skolan

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson är bestört över de fall av sexuella trakasserier som eleverna vid Vasa Övningsskola vittnar om.

− Det är viktigt att eleverna vågar tala ut, varje fall måste utredas vart för sig till grunden, säger Anna-Maja Henriksson.

Att frågan utreds ordentligt är också viktigt med tanke på de utpekades rättssäkerhet. Henriksson anser det viktigt att den medvetenhet som kom i kölvattnet av #metoo-kampanjen får ringar på vattnet.

− Det måste bli en nolltolerans mot sexuella trakasserier. Det gäller i skolan, på arbetsplatser, vid sportanläggningar och i kulturlivet. Hela samhället måste vakna upp inför det här problemet, säger Henriksson.

Hon anser vidare att det är bra att locket inte längre är på och att frågor som den här nu utreds.

− Det här sänder signaler om att det är en ny tid då de som har makt inte längre kan utnyttja människor i en svagare och utsatt ställning, säger Henriksson.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson säger att vi tillsammans kan ändra världen, attityderna och därigenom beteendemönster.

− Samtidigt som jag känner en stor sorg och bedrövelse över det som nu kommer fram i Vasa är det en lättnad för de drabbade att deras röster blir hörda och deras upplevelser tas på allvar, säger Henriksson.

Torvalds: Dags att ta avstånd från finlandiseringen

Europaparlamentariker, presidentvalskandidat Nils Torvalds vill få ett slut på censurmentaliteten och tvekandet i den finländska utrikespolitiken.

Läs föregående artikel

Henriksson: Bra att övergrepp och trakasserier lyfts fram

Kvinnors upplevelser har alldeles för länge förminskats och nedtonats. Nu måste vi få till stånd ändrade attityder där respekt för den andra människans integritet sätts främst, nolltolerans mot alla former av trakasserier är det som ska gälla.

Läs följande artikel