Torvalds: Dags att ta avstånd från finlandiseringen

Europaparlamentariker, presidentvalskandidat Nils Torvalds vill få ett slut på censurmentaliteten och tvekandet i den finländska utrikespolitiken.

– Finlands rätta plats är i Västeuropa. En del av diskussionen om vår utrikespolitiska position utgår trots det från att Finland fortfarande skulle vara en gråzon mellan väst och öst. Vi måste en gång för alla skaka av oss spöket från 70-talet, säger Torvalds.

Enligt Torvalds handlade Finlands efterkrigstida politik om att med små steg söka sig mot gråzonens västra kant: medlemskapen i FN, EFTA och planerna på en nordisk tullunion. Den tiden är över nu.

– Därför ska vi vara extremt försiktiga med att upprätthålla en diskussion som för oss tillbaka till den uppställningen, säger Torvalds.

– Det är naivt att tro att Finland i en krissituation kunde förhålla sig neutralt. Som en del av EU har vi redan valt vår sida. Även i samband med Ukraina-krisen och sanktionerna mot Ryssland kunde vi se att en del var villiga att slira och efterlyste en väg ut genom bilaterala diskussioner. Det här är en oacceptabel väg. Finlands plats är i kärnan av att västligt samarbete.

– Det är hög tid att ta avstånd från finlandiseringen – världen har gått vidare och vi kan inte längre uppnå några fördelar genom att ge avkall på vår självständighet.

Henriksson: Regeringen har glömt de äldre

Människovärdet måste genomsyra all politik – också äldrevården

Läs föregående artikel

Henriksson: Nolltolerans för sexuella trakasserier i skolan

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson är bestört över de fall av sexuella trakasserier som eleverna vid Vasa Övningsskola vittnar om.

Läs följande artikel