Henriksson: Bra att övergrepp och trakasserier lyfts fram

Kvinnors upplevelser har alldeles för länge förminskats och nedtonats. Nu måste vi få till stånd ändrade attityder där respekt för den andra människans integritet sätts främst, nolltolerans mot alla former av trakasserier är det som ska gälla.

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson är beklämd över de berättelser om sexuella trakasserier, ofredande och regelrätta övergrepp som har kommit fram genom finlandssvenska kvinnors och flickors berättelser. Hon välkomnar initiativet #dammenbrister som publicerades på onsdagen.

− Det är bra att det här kommer ut. Det finns alldeles tydligt ett uppdämt behov av att berätta om de traumatiska händelser som många har upplevt, säger Henriksson.

Hon har tagit del av flera av berättelserna med vittnesbörd om vad kvinnorna har varit med om.

− Det är med sorg jag har läst de här hjärtskärande berättelserna, säger Henriksson.

Hon ser det här som en del i en internationell trend som först startade i USA och som via Sverige kom till Finland.

− I Svenskfinland är vi snabba på att snappa upp internationella trender och det är bra. Den här kulturen av sexuella trakasserier måste dras upp med rötterna i hela vårt samhälle, också i finlandssvenska kretsar, säger Henriksson.

Hon påpekar att situationen kan vara särskilt svår i små samhällen, arbetsplatser eller grupper där alla känner varandra och kretsarna är små.

− Det kanske chockar en del att problemen är så här utbredda, men många kvinnor vet att trakasserierna och övergreppen är vanliga. En ökad medvetenhet kan hjälpa den enskilda kvinnan eller flickan att förstå att hon inte är ensam eller att det är hennes fel, säger Henriksson.

Den senaste månadens internationella diskussion är en större omvälvning i det långa loppet än vad många kanske tror.

− Jag hoppas att alla tar de här frågorna på allvar. Kvinnors upplevelser har alldeles för länge förminskats och nedtonats. Nu måste vi få till stånd ändrade attityder där respekt för den andra människans integritet sätts främst, nolltolerans mot alla former av trakasserier är det som ska gälla, säger Anna-Maja Henriksson.

Henriksson: Nolltolerans för sexuella trakasserier i skolan

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson är bestört över de fall av sexuella trakasserier som eleverna vid Vasa Övningsskola vittnar om.

Läs föregående artikel

Henriksson: Skarvproblemet måste åtgärdas

Det är fullständigt oacceptabelt att en myndighet tar över ett år på sig när läget med skarvarna har varit akut så här länge i Pjelaxfjärden, säger Anna-Maja Henriksson.

Läs följande artikel